Eğitim Reformu Girişimi (ERG), UNICEF Türkiye işbirliğiyle Türkiye’de kapsayıcı eğitimi ele alan bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmada mevzuat, politikalar, uygulamalar ve deneyimler çerçevesinde kapsayıcı eğitime erişim ve eğitimin niteliği incelendi ve 4 yayın hazırlandı.

Türkiye’de Ortaöğretimde Kapsayıcı Eğitim Durum Analizi

Türkiye’de eğitim sisteminin kapsayıcı eğitim bakımından durumunu analiz etmek amacıyla hazırlanan raporda, özellikle ortaöğretim düzeyine odaklanılmakla birlikte sisteminin geneline ilişkin değerlendirmeler de yer alıyor. Raporun ilk bölümünde uluslararası standartlar ve ulusal mevzuat inceleniyor; ikinci bölümde kapsayıcı eğitime ilişkin bir alanyazın taraması sunuluyor ve son bölümde Türkiye’de kapsayıcı eğitimin durumu değerlendiriliyor.

Türkiye’de Kapsayıcı Eğitimi Yaygınlaştırmak İçin Politika Önerileri

Bu belgede, kapsayıcı eğitimin Türkiye’de politika önceliği ve sürdürülebilir bir uygulama haline gelmesi için atılması gereken adımlar, bilgilendirme ve farkındalık, öğretim programları ve eğitim materyalleri, öğretmenler için destek başlıkları altında özetleniyor.

Kapsayıcı Eğitim: Okul Pratikleri, Öğretmen İhtiyaçları

Müge Ayan tarafından, öğretmen mülakatlarına dayanarak hazırlanan rapor, kapsayıcı eğitimi mümkün kılmak için öğretmenlerin yarattıkları fırsatları ve ihtiyaçlarını ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Çocukların Türkiye’de Eğitime Erişimi: Durum Analizi ve Öneriler

Z. Hande Sart, Sevde Barış, Yaprak Sarıışık ve Yeliz Düşkün tarafından kaleme alınan çalışmada Türkiye’de 0-18 yaş arası engeli olan çocukların eğitime erişim durumları, sunulan eğitim hizmetlerinin kapsamı ve kalitesi, çocukların ve ailelerinin gereksinimleri ve yaşadıkları sorunlar inceleniyor ve öneriler sunuluyor.