Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Çelikel Eğitim Vakfı’nın, Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin finansal desteğiyle, iki mesleki ve teknik Anadolu lisesi özelinde gerçekleştirdiği araştırmanın Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Ümraniye ve Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Örneği başlıklı raporu yayımlandı.

Read More

19. Milli Eğitim Şurası’na İlişkin Değerlendirme
In Savunu

19. Milli Eğitim Şurası’na İlişkin Değerlendirme

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) 2-6 Aralık 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen 19. Milli Eğitim Şurası’nı yakından izledi.

Read More

Demokratik Okullara Doğru Projesi Yayınları

Demokratik Okullara Doğru Projesi Yayınları

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA) ve ERG’nin Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Hibe Programı kapsamında 2013’ten beri ortaklaşa yürüttüğü Demokratik Okullara Doğru: Öğrencileri ve Okulları Güçlendiren Katılım Uygulamaları başlıklı proje 2015 yılında sonlandı. Proje, Türkiye’de okullarda demokrasi kültürünün güçlenmesine katkıda bulunmayı; başta çocuklar olmak üzere farklı paydaşların eğitim süreçlerine ve karar mekanizmalarına etkin katılımını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Proje, “Okulların doğal paydaşları olan çocukların, velilerin, öğretmenlerin, okul yönetici ve  çalışanlarının eğitim sürecine ve karar mekanizmalarına tam ve etkin katılımını sağlamayı kolaylaştırmak amacıyla, paydaşların demokratik vatandaşlık ve insan haklarına ilişkin bilgi, beceri ve olumlu tutum edinmelerini destekleyerek, birlikte “katılımcı okul” uygulamaları geliştirmek ve yaygınlaştırmak” hedefiyle gerçekleştirildi.

2014 yılı boyunca projenin pilot okulu olan Eyüp Merkez Ortaokulu’nda ÇOÇA kolaylaştırıcılığında, tüm paydaşların katılımıyla çeşitli çalışmalar yapıldı. Çocuklara, velilere, okul çalışanlarına, öğretmenlere ve okul idarecilerine yönelik güçlendirme atölyeleri ve eğitimler düzenlendi.

Pilot okuldaki uygulamalarla eşzamanlı olarak, ERG çocuk katılımına ilişkin Türkiye’de mevcut durumu ortaya koyan durum analizi araştırması yürüttü. Durum analizi çalışmasının ön bulguları Nisan’da İsveç Araştırma Enstitüsü’nda Türkiyeli ve İsveçli araştırmacılara; Haziran’da Eyüp Merkez Ortaokulu öğretmenlerine ve Van’da demokratik eğitim üzerine çalışan üç okulun öğretmenlerine ve yöneticilerine; son olarak da Aralık ayında Türkiye’nin İnsan Hakları Gündemi Konferansı’nda sunuldu.

Ayrıca, pilot okul uygulamalarına ve proje sonunda geliştirilecek politika önerilerine kaynak oluşturmak amacıyla, Türkiye’den ve dünyadan çocukların katılım hakkının yaşama geçmesini destekleyen farklı örnekler derlendi. Son olarak da, çocukların okullarda karar mekanizmalarına etkin katılımlarını destekleyen politika ve uygulama önerilerini içeren politika notu ERG tarafından hazırlandı.

Projenin ana çıktıları toplamda altı yayın ve bir belgesel çalışmasıyla paylaşıldı.

Eğitim İzleme Raporu 2013
In İzleme

Eğitim İzleme Raporu 2013

2008 yılından bu yana ERG tarafından her yıl yayımlanan raporların yedincisi olan “Eğitim İzleme Raporu 2013”, eğitim sisteminin dört ana bileşeni (öğrenci, öğretmenler, eğitimin içeriği, öğrenme ortamları) ile eğitimin yönetişimi ve finansmanını ayrıntılı biçimde değerlendiriyor.

Read More

Düşünen Okul, Gelişen Öğrenci Projesi

Düşünen Okul, Gelişen Öğrenci Projesi

Eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi, yenilikçi ve etkileşimli bir eğitim anlayışının yaygınlaşması için çalışmalarını sürdüren ERG, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı protokolle, Hasköy Ortaokulu öğretmenlerine yönelik eğitimler düzenledi. Toplamda 23 gün süren eğitimlerin 20 gününe farklı branşlardan öğretmenler katılırken, Fen, Matematik, Türkçe, İngilizce ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri, branşlarına özel planlanan üç günlük ayrı bir eğitime daha katıldı.

Yenilikçi ve etkileşimli biçimde tasarlanan eğitimlerde, öğrenme ve öğretme süreçleri, öğretmenin ve öğrencinin sınıftaki rolleri vb. pek çok konu ele alındı, bu sayede öğretmenlerin kendi pedagojik pratiklerini geliştirmelerine dönük çalışmalar yürütüldü, sorgulama/eleştirel düşünme tabanlı çeşitli uygulamalar yapıldı. Eğitim ayağına farklı branşlardan öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin katıldığı projenin kapanış toplantısı, 21 Haziran 2014’te İstanbul’da gerçekleştirildi. Projenin eğitim ayağı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız’ın da katıldığı etkinlikte, öğretmenlerin katılım sertifikalarını alması ile tamamlandı.

Prof. Dr. İpek Gürkaynak tarafından kaleme alınan, proje boyunca hazırlık ve eğitim sürecini kapsayan tüm çalışmaların, notların ve yazışmaların derlendiği Bir Eğitimin Serencamı başlıklı kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

Dr. Murat Günel ve Dr. Müge Ayan Ceyhan tarafından hazırlanan sonuç raporuna ulaşmak içinse buraya tıklayabilirsiniz.

 

Türkiye Eğitim Sisteminde Eşitlik ve Akademik Başarı

Türkiye Eğitim Sisteminde Eşitlik ve Akademik Başarı

Eğitimi Reformu Girişimi’nin (ERG) yayımladığı Türkiye Eğitim Sisteminde Eşitlik ve Akademik Başarı başlıklı araştırma raporu, Türkiye’de akademik başarının öğrencinin sosyoekonomik durumundan önemli ölçüde etkilendiğine, sosyoekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerin okullulaşma ve yüksek akademik başarı olasılıklarının da düşük olduğuna dikkat çekiyor. Rapor, eğitimde erişim, devam ve mezuniyet sorunlarına yönelik hedefli politikalar geliştirilmesinin ve dezavantajlı çocuklara yatırım yapılmasının topluma daha yüksek öğrenci başarısı ve sürdürülebilir kalkınma olarak geri döneceğinin altını çiziyor.

ERG’den Işıl Oral ve Eileen McGivney tarafından hazırlanan Türkiye Eğitim Sisteminde Eşitlik ve Akademik Başarı başlıklı araştırma raporu, Türkiye’de nitelikli eğitime erişimi olan ve olmayan grupların akademik başarılarının, kişisel özelliklerle ve okul kaynaklarıyla ne ölçüde ilişkili olduğuna ışık tutuyor.

22 Mayıs 2014 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan araştırma raporuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Ayrıca Eğitim Reformu Girişimi Türkiye Eğitim Sisteminde Eşitlik ve Akademik Başarı adlı araştırma raporu ve analizi için Türkiye’de Cinsiyet ve Bölge Ayrımında Eğitimsel Kazanımlar ile Türkiye’de Sosyoekonomik Durumun Geç Kayıt ve Okul Terkleri ile İlişkisi başlıklı iki tamamlayıcı not hazırlanmıştır.