PISA 2015: Genel Bulgular ve Eğilimler
In Savunu

PISA 2015: Genel Bulgular ve Eğilimler

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2000 yılından bu yana 72 ülke ve ekonomide üç yılda bir, 15 yaş grubundaki öğrencilerin matematik, fen ve okuma becerilerini ölçen Uluslararası Öğrenci Değerlendirmesi Programı’nı (PISA) gerçekleştirmektedir. PISA, matematik, fen ve okuma alanlarında çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulardan oluşur. PISA’nın önemli özelliklerinden biri, öğrencilerin yalnızca bilgi düzeylerini değil, bilgiyi gerçek yaşamla ilişkili durumlara uygulama becerilerini de ölçmesidir.

Read More

Eğitim İzleme Raporu 2015 – 16
In İzleme

Eğitim İzleme Raporu 2015 – 16

Eğitim İzleme Raporu 2015-16: Eğitim Reformu Girişimi (ERG), 2008 yılından bu yana her yıl hazırladığı Eğitim İzleme Raporları aracılığıyla, eğitim sistemimizin geliştirilmesi sürecinde, veri temelli ve katılımcı politika süreçlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

ERG, Eğitim İzleme Raporu 2015-16’da eğitimde süren eşitsizliklere, dezavantajlı çocuk gruplarının deneyimlerine ve özel öğretimin payındaki artışa dikkat çekiyor; eğitimde kamu harcamalarını, öğrencilerin farklı okul ve program türlerine dağılımını, eğitimin niteliğine ilişkin göstergeleri ve öğretmenlerle ilgili gelişmeleri inceliyor. Beş uzmanın hazırladığı arka plan çalışmalarına dayanarak, ulusal ve uluslararası kurumların yayımladığı verileri kapsamlı olarak analiz ederek hazırlanan Eğitim İzleme Raporu 2015-16, Dr. Canan Dağdeviren’in önsözü, Doç. Dr. M. Murat Erdoğan’ın sonsözü ve ERG’nin yeni yayın kimliği ile yayımlandı.

Çocukların Gözünden Okulda Yaşam Araştırma Raporu ve Politika Önerileri

Çocukların Gözünden Okulda Yaşam Araştırma Raporu ve Politika Önerileri

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından yürütülen “Çocukların Gözünden Okulda Yaşam” Read More

Eğitim Sisteminin Öncelikli İhtiyaçları ve Çözüm Önerileri
In Savunu

Eğitim Sisteminin Öncelikli İhtiyaçları ve Çözüm Önerileri

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), eğitim sisteminin öncelikli ihtiyaçlarını ve çözüme yönelik önerilerini bir dosyada derleyerek milletvekillerinin dikkatine sundu. Dosyada, ihtiyaçların ve önerilerin kısa bir özetine yer veren politika notunun yanı sıra dört başlıkta bilgi kartları bulunuyor.

Read More

Kapsayıcı Eğitimin Durumu ve Öneriler

Kapsayıcı Eğitimin Durumu ve Öneriler

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), UNICEF Türkiye işbirliğiyle Türkiye’de kapsayıcı eğitimi ele alan bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmada mevzuat, politikalar, uygulamalar ve deneyimler çerçevesinde kapsayıcı eğitime erişim ve eğitimin niteliği incelendi ve 4 yayın hazırlandı.