Eğitim İzleme Raporu 2015 – 16
In İzleme

Eğitim İzleme Raporu 2015 – 16

Eğitim İzleme Raporu 2015-16: Eğitim Reformu Girişimi (ERG), 2008 yılından bu yana her yıl hazırladığı Eğitim İzleme Raporları aracılığıyla, eğitim sistemimizin geliştirilmesi sürecinde, veri temelli ve katılımcı politika süreçlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

ERG, Eğitim İzleme Raporu 2015-16’da eğitimde süren eşitsizliklere, dezavantajlı çocuk gruplarının deneyimlerine ve özel öğretimin payındaki artışa dikkat çekiyor; eğitimde kamu harcamalarını, öğrencilerin farklı okul ve program türlerine dağılımını, eğitimin niteliğine ilişkin göstergeleri ve öğretmenlerle ilgili gelişmeleri inceliyor. Beş uzmanın hazırladığı arka plan çalışmalarına dayanarak, ulusal ve uluslararası kurumların yayımladığı verileri kapsamlı olarak analiz ederek hazırlanan Eğitim İzleme Raporu 2015-16, Dr. Canan Dağdeviren’in önsözü, Doç. Dr. M. Murat Erdoğan’ın sonsözü ve ERG’nin yeni yayın kimliği ile yayımlandı.

Çocukların Gözünden Okulda Yaşam Araştırma Raporu ve Politika Önerileri

Çocukların Gözünden Okulda Yaşam Araştırma Raporu ve Politika Önerileri

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından yürütülen “Çocukların Gözünden Okulda Yaşam” Read More

Eğitim Sisteminin Öncelikli İhtiyaçları ve Çözüm Önerileri
In Savunu

Eğitim Sisteminin Öncelikli İhtiyaçları ve Çözüm Önerileri

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), eğitim sisteminin öncelikli ihtiyaçlarını ve çözüme yönelik önerilerini bir dosyada derleyerek milletvekillerinin dikkatine sundu. Dosyada, ihtiyaçların ve önerilerin kısa bir özetine yer veren politika notunun yanı sıra dört başlıkta bilgi kartları bulunuyor.

Read More

Kapsayıcı Eğitimin Durumu ve Öneriler

Kapsayıcı Eğitimin Durumu ve Öneriler

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), UNICEF Türkiye işbirliğiyle Türkiye’de kapsayıcı eğitimi ele alan bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmada mevzuat, politikalar, uygulamalar ve deneyimler çerçevesinde kapsayıcı eğitime erişim ve eğitimin niteliği incelendi ve 4 yayın hazırlandı.

 

Düşünen Okul Gelişen Öğrenci Projesi Yayınları

Düşünen Okul Gelişen Öğrenci Projesi Yayınları

Eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi, yenilikçi ve etkileşimli bir eğitim anlayışının yaygınlaşması için çalışmalarını sürdüren ERG, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 2012 yılında imzaladığı protokolle, İstanbul’da bir ortaokulda öğretmenlere yönelik bir proje tasarladı. Proje kapsamında öğretmenlere toplamda 23 gün süren eleştirel düşünme becerileri eğitimi verildi. Open Society Foundation, İsveç Konsolosluğu ve Frederich Ebert Stiftung ve ERG tarafından fonlanan projeye farklı branşlardan öğretmenler ve okul yöneticileri katıldı.

Yenilikçi ve etkileşimli biçimde tasarlanan eğitimlerde, öğrenme ve öğretme süreçleri, öğretmenin ve öğrencinin sınıftaki rolleri vb. pek çok konu ele alındı, bu sayede öğretmenlerin kendi pedagojik pratiklerini geliştirmelerine dönük çalışmalar yürütüldü, sorgulama/eleştirel düşünme tabanlı çeşitli uygulamalar yapıldı. 2014 ve 2015 boyunca değerlendirme süreci devam etti. Proje boyunca hazırlık ve eğitim sürecini kapsayan tüm çalışmaların ve notların, yazışmaların derlendiği Bir Eğitimin Serencamıbaşlıklı kitap, Prof. Dr. İpek Gürkaynak tarafından kaleme alındı. Projenin Sonuç Raporu ise Prof. Dr. Murat Günel ve Dr. Müge Ayan Ceyhan tarafından hazırlandı.