ERG’nin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Taslak Öğretim Programı İnceleme ve Değerlendirmesi
In Savunu

ERG’nin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Taslak Öğretim Programı İnceleme ve Değerlendirmesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 21 Temmuz 2017’de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Taslak Öğretim Programını (4-8; 9-12. sınıflar) kamuoyuyla paylaştı. 31 Temmuz Pazartesi gününe kadar süren askı süreci boyunca, paydaşlar taslak öğretim programları kategorisinde bulunan görüş bildirme formları aracılığıyla geri bildirimlerini MEB’e iletebiliyor.

2003 yılından bu yana herkes için nitelikli eğitim vizyonuyla çalışan Eğitim Reformu Girişimi (ERG), kuruluşundan bu yana, Türkiye’deki zorunlu din derslerini çocuk gelişimi ve insan hakları açısından inceleyen çok sayıda bilgi notu ve rapor yayımladı. Bu bilgi notu, taslak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) öğretim programını çocuk odaklı bir bakış açısıyla ve 2011-12 yılında kullanılmaya başlanan DKAB öğretim programlarıyla karşılaştırmalı olarak inceliyor. ERG tarafından hazırlanan bu bilgi notu, Okan Üniversitesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mesude Atay’ın, Eğitim Uzmanı Işık Tüzün’ün ve İnanç Özgürlüğü Girişimi Proje Yöneticisi Dr. Mine Yıldırım’ın görüşleriyle birlikte oluşturuldu.

Türkiye’de Eğitime Ayrılan Kaynaklar
In Savunu

Türkiye’de Eğitime Ayrılan Kaynaklar

Tüm çocukların nitelikli eğitime erişimi için, eğitim alanında gerçekleşmesi gereken pek çok politika bulunuyor. Bu politikaların geliştirilmesi ve uygulanması içinse yeterli kamu harcamasının yapılması önem taşıyor. Read More

Ders Kitaplarında Engellilik

Ders Kitaplarında Engellilik

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR), Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD) ile Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ortaklığında yürütülen ve Sabancı Vakfı Hibe Programları kapsamında desteklenen #EgitimeEsitKatilim Projesi kapsamında Ders Kitaplarında Engellilik: Durum Analizi ve Tavsiyeler raporlarının her ikisi de hem metin olarak hem de erişilebilir versiyonlarla yayımlandı.

ERG’nin MEB Taslak Öğretim Programları İnceleme ve Değerlendirmesi
In Savunu

ERG’nin MEB Taslak Öğretim Programları İnceleme ve Değerlendirmesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 13 Ocak 2017 tarihinde 172 sınıf düzeyi için 51 dersin yeni taslak öğretim programlarını kamuoyuyla paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Dr. İsmet Yılmaz paydaşların görüş ve önerilerini MEB’e gönderebileceklerini ve programların bu görüşler doğrultusunda yeniden gözden geçirilerek son halini alacağını belirtti.

Read More