Liselere Geçişte Yeni Sistem ve Nitelikli Ortaöğretim için Yol Haritası
In Savunu

Liselere Geçişte Yeni Sistem ve Nitelikli Ortaöğretim için Yol Haritası

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 19 Eylül 2017 tarihinde Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin 2017-2018 eğitim-öğretim yılında uygulanmayacağını açıkladı. Ardından 5 Kasım 2017 tarihinde TEOG yerine gelecek yeni sistem açıklandı.Bu bilgi notunda TEOG yerine gelecek yeni sistemin detayları, Türkiye’de son 20 yıldır ortaöğretime geçiş sistemlerinde yapılan değişiklikler ve dünyadan başarılı ortaöğretim reform örnekleri tartışılıyor. Bunların ışığında Türkiye için kalıcı çözüm önerileri sunuluyor.

Türkiye’de Erken Çocukluk Bakımı ve Okul Öncesi Eğitime Katılım
In Savunu

Türkiye’de Erken Çocukluk Bakımı ve Okul Öncesi Eğitime Katılım

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) olarak “Türkiye’de Erken Çocukluk Bakımı ve Okul Öncesi Eğitime Katılım” başlıklı bir bilgi notu hazırladık.

Bilgi notunda, Türkiye’de erken çocukluk bakım ve okul öncesi eğitim (EÇBE) hizmetlerine katılımın yaşa ve hane halkı özelliklerine göre değişimini göstermeyi hedefledik. Bu değişimin parametrelerini derinlemesine ve yaş bazında inceleyen araştırma verilerinden hareketle, farklı yaş gruplarına ve hedef kitlelere yönelik politika önerileri oluşturduk.

Araştırma bulguları, Türkiye’de okul öncesi eğitime katılımın halen düşük olduğuna işaret ediyor. Diğer yandan, çocuğun yaşı büyüdükçe ve hane halkının varlık seviyesi yükseldikçe katılımın arttığını gösteriyor. Okul öncesi eğitime katılımı etkileyen en önemli değişkenler; hane halkının varlık seviyesi, annenin eğitim düzeyi ve annenin istihdam durumu olarak dikkat çekiyor.

UNESCO Küresel Eğitim İzleme Raporu ve Türkiye Analizi
In Savunu

UNESCO Küresel Eğitim İzleme Raporu ve Türkiye Analizi

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Küresel Eğitim İzleme Raporu (Global Education Monitoring Report – GEM Raporu) 24 Ekim’de yayımlandı. Raporda Türkiye’ye dair de çarpıcı sonuçlar var. Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Küresel Eğitim İzleme Raporunu inceledi ve Türkiye’yle ilgili önemli tespitleri bir araya getirdi.

Eğitim İzleme Raporu 2016-17
In İzleme

Eğitim İzleme Raporu 2016-17

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), 10 yıldır eğitimi izliyor ve eğitim alanında yaşanan gelişmeleri Eğitim İzleme Raporları aracılığıyla değerlendiriyor.

ERG, Eğitim İzleme Raporu 2016-17’de“güncellenen” öğretim programlarını, Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023 bağlamında öğretmen politikalarını; özel okullardaki artışı ve teşvikleri; eğitim harcamalarını; eğitim ortamlarını, Suriyeli çocukların eğitimine ilişkin gelişmeleri ve eğitimin çıktılarını değerlendiriyor. Ayrıca, kapsayıcı eğitim politikalarına duyulan gereksinimi ve “çocuğun iyi olma hali” yaklaşımının politika ve uygulamalara rehberlik etmesinin önemini vurguluyor. Avrupa Roman Hakları Merkezi Türkiye Gözlemcisi ve Roman Hakları Forumu Kurucusu Hacer Foggo’nun önsözü ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Giray Berberoğlu’nun sonsözü ile yayımlanan rapor, güncel bilimsel çalışmalardan yararlanılarak ve ulusal ve uluslararası veriler analiz edilerek hazırlandı; ayrıca akademisyenlerin, eğitimcilerin, ebeveynlerin, kamuda ve sivil toplumda çalışan uzmanların görüşleri alınarak son haline getirildi.

ERG’nin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Taslak Öğretim Programı İnceleme ve Değerlendirmesi
In Savunu

ERG’nin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Taslak Öğretim Programı İnceleme ve Değerlendirmesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 21 Temmuz 2017’de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Taslak Öğretim Programını (4-8; 9-12. sınıflar) kamuoyuyla paylaştı. 31 Temmuz Pazartesi gününe kadar süren askı süreci boyunca, paydaşlar taslak öğretim programları kategorisinde bulunan görüş bildirme formları aracılığıyla geri bildirimlerini MEB’e iletebiliyor.

2003 yılından bu yana herkes için nitelikli eğitim vizyonuyla çalışan Eğitim Reformu Girişimi (ERG), kuruluşundan bu yana, Türkiye’deki zorunlu din derslerini çocuk gelişimi ve insan hakları açısından inceleyen çok sayıda bilgi notu ve rapor yayımladı. Bu bilgi notu, taslak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) öğretim programını çocuk odaklı bir bakış açısıyla ve 2011-12 yılında kullanılmaya başlanan DKAB öğretim programlarıyla karşılaştırmalı olarak inceliyor. ERG tarafından hazırlanan bu bilgi notu, Okan Üniversitesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mesude Atay’ın, Eğitim Uzmanı Işık Tüzün’ün ve İnanç Özgürlüğü Girişimi Proje Yöneticisi Dr. Mine Yıldırım’ın görüşleriyle birlikte oluşturuldu.