In

Okul Liderliği Sertifika Programı

Okul Liderliği Sertifika Programı

Sabancı Üniversitesi, EDU tarafından, ERG Eğitim Laboratuvarı içerik ortaklığıyla hayata geçirilen Okul Liderliği Sertifika Programı, okul yöneticilerinin 21. Yüzyılın eğitimine liderlik etmek için ihtiyaç duyduğu bilgi ve yetkinlikleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Okulun bir yaşam, öğrenme ve yönetim alanı olmasından hareketle, katılımcıların bütünsel bir bakış açısı ile en yüksek faydayı sağlayacakları zengin bir program hazırlandı.

Eğitim ve okul ile ilgili güncel tartışmalar ve geleceği belirleme potansiyeli olan eğilimler hakkında bilgi paylaşımlarının olduğu eğitimlerde; etkin bir eğitim lideri olmak için gereken; program liderliği, öğretimin planlanması, başarı hedeflerinin belirlenmesi, başarıyı izleme ve değerlendirme, öğretmenlere koçluk, vb. yetkinliklerin geliştirilmesine odaklanılacak.

Programda okul başarısının en kritik faktörü olan okulun finansal yönetiminin temelleri, finansal planlama, okul bütçesi yapma, okul bütçesinin takip edilmesi gibi konularda temel yetkinlikler edinilecek.

Liderliğin önemli bir boyutu olan dönüşümsel liderlik ile eğitim ve okul sistemlerinde meydana gelen değişim ve yeniliklerin verimli ve etkin biçimde yönetilmesi konusunda yetkinliklerin geliştirilmesine odaklanılacak; vizyon belirleme, karar verme, kriz ve çatışma yönetimi, iletişim, yaratıcı problem çözme gibi konular aktarılacak.

Okul Liderliği Sertifika Programı, “Öğretimsel Liderlik”, “Operasyonel Liderlik” ve “Dönüşümsel Liderlik” olmak üzere üç farklı liderlik patikası üzerinden, uluslararası güncel örneklerle, etkileşimli; takım çalışmaları ve simülasyonlarla uygulamaya dönük bir yapıda sürdürülecek.

Öğretimsel Liderlik

 • Müfredat ve Öğrenme
 • Müfredatın Okul Misyonuyla İlişkisi
 • Öğrenme Stratejileri ve Araçları
 • Müfredat Gelişimi ve Takibi
 • Müfredat Gelişim Planı Hazırlama
 • Uzaktan Öğrenme Liderliği

Dönüşümsel Liderlik

 • İlham Verme
 • Vizyon Oluşturma
 • Motivasyon
 • İşbirliği ve Takım Çalışması
 • Geri Bildirim
 • Yaratıcı Problem Çözme ve Karar Vermek
 • Kolaylaştırıcılık ve Moderasyon
 • Çatışma ve Kriz Yönetimi
 • Okullarda Sürdürülebilirlik

Operasyonel Liderlik

 • Bütçe ve Kaynak Yönetimi

Eğitim Tarihleri

04 AĞUSTOS 2020 | 13:00 – 16:30
05 AĞUSTOS 2020 | 14:00 – 16:00
06 AĞUSTOS 2020 | 14:00 – 16:00
07 AĞUSTOS 2020 | 14:00 – 16:00
07 AĞUSTOS 2020 | 16:30 – 18:00
10 AĞUSTOS 2020 | 14:00 – 16:00
10 AĞUSTOS 2020 | 16:30 – 18:00
11 AĞUSTOS 2020 | 14:00 – 16:00
12 AĞUSTOS 2020 | 14:00 – 16:00
12 AĞUSTOS 2020 | 16:30 – 18:00
13 AĞUSTOS 2020 | 14:00 – 16:00

Kimler Katılabilir?

Okul liderliği yetkinliklerini geliştirmek isteyen:

 • Eğitim kurumu genel müdürleri ve genel müdür yardımcıları
 • Okul müdürleri
 • Okul müdür yardımcıları
 • Deneyimli öğretmenler, akademik ya da idari yöneticilik deneyimi olan (zümre, bölüm, koordinasyon vb.) adaylar

*Program canlı sanal sınıflarda gerçekleşecektir.

*Program süresince online buluşmalar gerçekleşecek.

*Programın dili Türkçe olacaktır. Program dokümanları içinde İngilizce dokümanlar da yer almaktadır.

Programda gerçekleşecek webinarlarda, Mete Zadil ve Gülin Gücel konuşmacı olarak yer alacaklar.

Program Süresi: 8 Gün.

Son Başvuru Tarihi: 27 Temmuz 2020

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için tıklayınız.

Adım Adım Lise Yerleştirme Sistemi
In Savunu

Adım Adım Lise Yerleştirme Sistemi

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu, 26 Haziran 2018 tarihinde yayımlandı. Lise yerleştirme sisteminin iyi anlaşılması, doğru tercih yapmanın önündeki ilk adımı oluşturuyor. Peki bu yerleştirme sistemi nasıl çalışıyor? Aşağıdaki infografikle sistemin nasıl işleyeceğine dair kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçladık. Tercih döneminde olan tüm öğrencilere, velilere, öğretmenlere ve okul yöneticilerine başarılar dileriz.

Seçimler ve Eğitim
In Savunu

Seçimler ve Eğitim

Eğitimde Reform İçin Önce Ortak Akıl Oluşturmayı Öneriyoruz

Türkiye’de eğitim siyasi çekişmelerin sahnesi olduğu sürece ortak geleceğimiz için vadettiği katkı gerçekleşemeyecek. Önümüzdeki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası eğitime yaklaşımımızı değiştirmek için bir milada ihtiyacımız var. Türkiye’nin genç nüfusunun oluşturduğu demografik fırsat penceresinin kapanmaya başlamasına sadece yıllar kaldı. Artık siyasi partilerin bir masa etrafında oturarak ortak eğitim hedeflerimiz için siyasi uzlaşı sağlaması ülkemiz için hayati öneme sahip.

Read More

PISA ve TIMSS 2015 Bulguları Işığında Cinsiyete Dayalı Başarı Farkı
In Savunu

PISA ve TIMSS 2015 Bulguları Işığında Cinsiyete Dayalı Başarı Farkı

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ve Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS), kapsamı, sürekliliği ve uluslararası geçerliliği nedeniyle eğitim politikası yapım süreçlerine dair önemli veriler sunan değerlendirme sistemleri arasında yer alıyor. Aydın Doğan Vakfı’nın (ADV) desteğiyle, PISA 2015 ve TIMSS 2015 sonuçlarını cinsiyet odağında  inceledik ve Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Başarı Farkı Araştırması’nın ana bulgularından yola çıkan bilgi notunu yayımladık.

Bilgi notunda, hem PISA hem de TIMSS verilerinin cinsiyete dayalı analizini yapıp, Türkiye’deki kız ve erkek öğrencilerin sahip oldukları özgüven, okula aidiyet hissi, motivasyon, öğrenmeyi sevmek vs. gibi avantajlı özellikler irdeleniyor. Kız ve erkek öğrencilerin bu özellikleri puana dönüştürmedeki başarılarını analiz ederek kız ve erkek öğrencilerin potansiyellerinin tamamını kullanmaları ve başarılı olmaları için politika önerileri sunuluyor.

 

Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Başarı Farkı: PISA 2015 Bulguları

Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Başarı Farkı: PISA 2015 Bulguları

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) her üç senede bir düzenlenen, 15 yaşındaki öğrencilerin Türkçe, Matematik ve Fen okuryazarlığını ve bu alanlardaki bilgi ve becerilerini ölçen bir değerlendirmedir. Bu çalışmada Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) tarafından en yakın zamanda toplanan 2015 verileri kullanılarak, Türkiye’de okuma, matematik ve fen alanlarında gösterilen akademik başarımdaki cinsiyet uçurumu konusu yeniden değerlendirilmektedir.

Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Başarı Farkı: TIMSS 2015 Bulguları

Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Başarı Farkı: TIMSS 2015 Bulguları

TIMSS dördüncü ve sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik ve fen alanlarındaki performanslarının ve cinsiyetler arasındaki başarı farklarının incelenmesine, ayrıca cinsiyet eşitliğinin nispeten düşük olduğu bir ülke olan Türkiye’de matematik ve fen alanlarındaki cinsiyet başarı farklılıklarının tekrar gözden geçirilmesine, uygun bir veri seti sunmaktadır. Bu çalışmada 2015 yılı Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması’ndan (TIMSS) elde edilen veriler kullanılarak Türkiye’de matematik ve fen alanlarında cinsiyetler arasındaki başarı farkı incelenmiştir.