Dünya Bankası Türkiye Eğitim Sektörü Çalışması

Dünya Bankası Türkiye Eğitim Sektörü Çalışması

“Okul Öncesi Eğitimden Orta Öğretime Etkili, Adil ve Verimli bir Eğitim Sistem’inin Sürdürülebilir Yolları” alt başlığını taşıyan Dünya Bankası-ERG ortak çalışması Mayıs 2004’te başladı ve çalışmanın Paylaşma Konferansı Mart 2006’da Ankara’da gerçekleşti.

Araştırma kapsamında yapılan çalışmaların sonuçlarının değerlendirildiği ve eğitim sektörünün etkinliğini artıracak ve çıktıları iyileştirecek önceliklerin saptandığı Eğitim Sektörü Araştırması Politika Atölyesi, Mayıs 2005’te Dünya Bankası ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ile beraber düzenlendi. Atölye, Milli Eğitim Bakanlığı üst düzey yetkililerini, akademisyenleri, öğretmen ve öğrencileri, sivil toplum kuruluşları temsilcilerini bir araya getirerek verimli bir görüş alışverişi ve politika geliştirme ortamı yarattı.

Bu araştırma kapsamında ayrıca Dünya Bankası üst düzey temsilcilerinin, yerli ve yabancı uzman ve öğretim üyelerinin, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin ve yerel paydaşların katıldığı çok sayıda buluşma gerçekleşti. Van, İzmir, Ankara, Eskişehir ve İstanbul illerinde üniversitelerde Eğitim Sektörü Araştırması Çalıştayları düzenlendi.

Demografi Bilgi Notu
In Savunu

Demografi Bilgi Notu

Türkiye genç nüfusundan yalnız Avrupa’da değil, tüm dünya piyasalarında rekabet edebilecek kadar nitelikli ve aynı zamanda çoğulculuk, özgür düşünce, örgütlenme ve siyasi katılım özgürlüğü ve insan haklarına saygının yer aldığı demokratik bir çerçevede yaşayabilecek ve katkıda bulunabilecek yeni vatandaşlar yetiştirmelidir.

Nitekim, Cumhuriyet’ten bu yana, özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinde, Türkiye okullaşma oranlarında ve genel nüfusunun eğitimliliğinin artışında gelişmeler kaydetti. Ancak bugün geldiğimiz nokta diğer ülkelerle karşılaştırma yapıldığında halen yeterli değildir.

Read More