Demografi Bilgi Notu
In Savunu

Demografi Bilgi Notu

Türkiye genç nüfusundan yalnız Avrupa’da değil, tüm dünya piyasalarında rekabet edebilecek kadar nitelikli ve aynı zamanda çoğulculuk, özgür düşünce, örgütlenme ve siyasi katılım özgürlüğü ve insan haklarına saygının yer aldığı demokratik bir çerçevede yaşayabilecek ve katkıda bulunabilecek yeni vatandaşlar yetiştirmelidir.

Nitekim, Cumhuriyet’ten bu yana, özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinde, Türkiye okullaşma oranlarında ve genel nüfusunun eğitimliliğinin artışında gelişmeler kaydetti. Ancak bugün geldiğimiz nokta diğer ülkelerle karşılaştırma yapıldığında halen yeterli değildir.

Read More