İşsizlik Sigortası Fonu Mesleki Eğitim Kalitesine Aktarılsın

Sabah Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından yürütülen ortak çalışma ile hazırlanan ‘Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi: Finansman Yapısı ve Politika Önerileri’ raporunda, İşsizlik Sigortası Fonu’nda biriken kaynak ile mesleki eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik çözüm önerileri geliştirildi. 86 dernek, 9 bin kişi ve 145 milyar dolar ciroyu temsil eden TÜRKONFED’in Yönetim Kurulu Başkanı Celal Beysel, “Mesleki eğitimde doğru altyapının oluşması gerek. Doğru eğitim için 3 model öneriyoruz. Bu modellerin amacı mesleki eğitim kalitesinin artırılması, sanayide nitelikli elemanların yetişmesi” dedi. Rapora göre, modellerin ilkinde işletmelerin çalıştırdıkları personel için gereken eğitimi, meslek eğitimi veren kuruluşlardan talep etmeleri öngörülüyor. PRİM VE FAİZ GELİRLERİ Raporda geliştirilen ikinci modelde ise Fon’un her yıl akım olarak tahsil ettiği prim gelirleri ile faiz gelirleri toplamının belli bir oranını mesleki eğitim veren kurumlara, doğrudan üretilen hizmete yönelik işletme ve makine teçhizat harcamaları için kullandırılması öneriliyor. Raporda önerilen üçüncü modele göre ise işletmeler önce staja aldıkları, daha sonra istihdam etmeye başladıkları öğrenciler için işsizlik sigortası ödemelerinin ilk yıl hepsini, izleyen ikinci yıl ise azalan oranlarda düşürülmek suretiyle bir kısmını ödemekten muaf tutuluyorlar.]]>