İmam Hatip Sayısında Patlama

Taraf Gazetesi, Ayfer Çalıkıran  Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi, Eğitim İzleme Raporu 2013’ün ana bulgularını yayımladı. Türkiye’de eğitimde düşük nitelik durumunun sürdüğü belirtilen raporda dönüştürülen okulların tamamlanma sürecinde olduğu ve bunun sonucunda okul dönüşümlerindeki en yüksek oranın yüzde 73 artışla İmam Hatip Liseleri’nde bulunduğu ifade edildi. Eğitim İzleme Raporu’na göre Türkiye’nin uluslararası değerlendirmelerde aldığı sonuçlar, öğrencilerin okulda yeterli düzeyde kazanım elde edemediklerini gösteriyor. Okullarda verilen eğitimin kalitesi yükselmedikçe öğrencilerin okulda öğrendiklerini gerçek yaşamda ne ölçüde uygulayabildikleri de tartışma konusu olmaya devam ediyor. Uluslararası bir değerlendirme olan Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2011’den çıkan önemli bulgulardan biri, Türkiye’de hem 4. hem de 8. sınıf düzeyinde öğrencilerin dörtte bire yakınının, temel düzeyde yeterliklere dahi sahip olmadıkları yönünde. Bunun yanında Türkiye’deki 15 yaş grubundaki öğrencilerin yüzde 15,5’i matematikte en temel düzeydeki yetilere dahi sahip değil. YÜZDE 73 ARTTI Öte yandan Türkiye’de eğitimde eşitsizlikler azaldığı ancak hâlâ sürdüğü belirtilen raporda öğrencileri ortaöğretimde farklı niteliğe sahip okullar arasında ayrıştırma anlayışının gelişmeye engel olduğu savunuldu. Ayrıca MEB’in ortaöğretimde genel liselerin dönüştürülmesi sürecinde okul arzına aldığı kararlarla öğrencilerin gereksinim ve tercihlerine göre seçim yapabilmesine aktif olarak müdahale ettiği ifade edilen raporda şu açıklamalar yer aldı: “MEB, 2010-11 eğitim-öğretim yılından itibaren 1.477 genel liseyi dönüştürmeye başladı ve bu süreç 2013-14’te tamamlandı. Bu süreçte yeni açılan liselerle birlikte mesleki ve teknik lise sayısı yüzde 23, Anadolu lisesi sayısı yüzde 57 ve İmam-Hatip ve Anadolu İmam-Hatip Lisesi sayısı yüzde 73 oranında arttı.” ARTIŞIN NEDENİ YÖNLENDİRME Konuya ilişkin Taraf’a değerlendirme yapan Eğitim Reformu Girişimi Politika Analisti Işıl Oral şunları söyledi: “İmam Hatip Liseleri’ndeki artışla ilgili Milli Eğitim tarafından hiçbir gerekçelendirme sunulmadı. Bir talep mi yoksa bir yönlendirme mi var ayırt etmek çok zor. Taleple ilgili dense bile bunun veriler ile desteklenmesi gerekiyor. Gerekçelendirme yapılmadığı  için bu okullara net bir yönlendirme olduğunu söyleyebiliriz.”]]>