İlköğretim Öğrencisinin Maliyeti Bin 200 TL

Zaman, Burak Kılıç Okulların kapanmasıyla çocuklar, tatile çıkmanın heyecanını yaşarken aileleri maddi külfetten kurtulmanın sevincinde. Çünkü küçük bir ilköğretim öğrencisinin bile ailesine yıllık maliyeti bin 200 liraya ulaşıyor. Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından hazırlanan 2008 Yılı Eğitim İzleme Raporu’na göre Türkiye son yıllarda hızla zenginleşti. Fakat bu zenginlik eğitime ayrılan paya aynı ölçüde yansımadı. 2003’te eğitime 26 milyar TL ayrılırken, bu rakam gayri safi yıllık hasılanın (GSYH) yüzde 3,3’üne tekabül etti. 2008’de ise eğitime 31 milyar TL ayrıldı ancak bütçedeki oran yüzde 3,4’e karşılık geldi. Raporda öğrencilerin ailelerine olan maliyetleri de belirtildi. Buna göre Türkiye’de ilköğretim ve okulöncesi öğrencisinin ailesine yıllık masrafı 1200 TL. Ortaöğretimde okuyan 2000, mesleki ve teknik ortaöğretimine devam eden 2600 ve bir üniversite öğrencisinin yıllık maliyeti ise 4400 TL olarak hesaplandı.]]>