Hürriyet: Ulusal Eğitim Stratejisi Şart

Eğitim Reformu Girişimi, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri yaklaşırken, “Eğitime yaklaşımımızı değiştirmek için bir milada ihtiyacımız var” diyerek önerilerini açıkladı.

 

Girişimin açıklamasında şöyle denildi: “İlk adım olarak Türkiye Ulusal Eğitim Stratejisi 2020-2030 geliştirilmelidir. Okula giden çocukların, gelecekte onları bekleyen dünyaya hazırlıksız atılması bir kader olmamalıdır. Ellerinden geleni yaparak çocukların kaderini değiştirmeye gayret eden öğretmenlere ‘yapabilirim’ hissi geri verilmeli ve bunun için onları güçlendirmek önceliklendirilmelidir”. ‘FIRSAT VE İMKÂN EŞİTLİĞİ’ Türkiye’nin tüm okullarına ve öğrencilerine adil bir şekilde değer verilmesi; hiçbir okul türünün diğerinden üstün tutulmaması; tüm çocukların düşünce, vicdan ve din özgürlüklerinin öğrenme ortamlarında güvence altına alınması gerekmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) ülkenin dağınık eğitim mevzuatını bütüncül bir kanun çerçevesinde toplaması çok değerli bir kazanım olacaktır. Azınlık gruplara mensup çocuklar, çalışan çocuklar, sığınmacı ve mülteci çocuklar, tutuklu ve hükümlü çocuklar vb. yeni eğitim kanununda ‘fırsat ve imkân eşitliği’ kapsamında yer almalıdır. Artık siyasi partilerin bir masa etrafında oturarak ortak eğitim hedeflerimiz için siyasi uzlaşı sağlaması ülkemiz için hayati öneme sahip. Adayların, giderek kutuplaşan bir topluma, ardı ardına gelen reformlardan yorgun ve bezgin bir eğitim camiasına, öncelikle güvene dayalı ve tüm paydaşları kapsayan bir ortam sunacaklarına, kararları alırken onların da sesini duyacaklarına söz verdiklerini duymaya ihtiyacımız var.”

  Haberin aslı için tıklayınız.]]>