Hürriyet: Eğitimde 2023 Hedefleri

Eğitim Reformu Girişimi Gözlemevi Koordinatörü Burcu Meltem Arık‘ın değerlendirmeleri aşağıdadır.

Belgenin mutlu çocuklar çerçevesinde hazırlanması önemli. Okul yönetimi, öğretmen ve velinin işbirliğine yapılan atıf da çok olumlu.Eşitlik ekseninde önemli konulara değinildi, okullar arası farkların kapanması gibi. Ders yükünün azaltılması, dijital dönüşümün tüm derslere ve alanlara entegre edilmesi, yabancı dile verilen önem dikkat çekici. Ayrıca tek tip eğitim tasarımı yapılmaması, çocukların eğitim süreçlerinin ilişkili ve takip edecek şekilde, hayat boyu öğrenme çerçevesinde ele alnması yararlı. Belgenin odak noktası öğretmenler. Öğretmenlik meslek kanunu, öğretmenlik mesleğinin özel bir statüye kavuşması demek. Sözleşmeli öğretmenlikte değişiklik öngörülüyor. Ancak özlük haklarını kadrolu öğretmenlerle aynı duruma gelmesi yönünde bir açıklama yapılmadı. Eğitim sistemimizde en zorlu alanlardan biri olan ortaöğretimin yeniden yapılandırılması da önemli bir vurgu. Mesleki eğitime özel önem verileceğin görülüyor. Meslek kazandırma, üniversitelere yığılmanın önlenmesi ve sınav kaygısını odakta olmaması için çalışılması gerekli. Anaokulunda en az bir yıl zorunlu eğitime dahil kararı son derece önemli.
Haberin Hürriyet Gazetesi’nde yer alan küpürü aşağıdadır. ]]>