Her Şeyden Önemlisi Yarının Annelerinin Eğitimi

Sabah İşte İnsan, Neşe Mesutoğlu Kız çocuklarının okula gönderilmesi yönünde yapılan çeşitli kampanyalar olumlu sonuçlar vermeye başladı. 2003 yılında okula gidemeyen 874 bin kız çocuğu bulunurken, 2007 yılında bu sayı 667 bine düştü. 200 bine yakın kız çocuğunun okullu olmasını sağlayan kampanyaların ardında sivil toplum örgütlerinin güç birliği yapması ve toplumda duyarlılık yaratmayı başarmaları yatıyor. Ulusal Eğitime Destek, Kardelenler, Haydi Kızlar Okula, Baba Beni Okula Gönder gibi kampanyalar kız çocukların eğitim alması önündeki engellerle mücadele ediyor. Bu savaşta önemli cephelerden birini oluşturan ve AB Komisyonu tarafından desteklenen Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KA-DER) ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ortaklığında yürütülen proje ise “Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması” adını taşıyor. Cinsiyet eşitliği 2008 yılı Haziran ayına kadar devam edecek olan bu projenin kazandırdığı gelişmeler, geçen haftalarda “Bin Yıl Hedefleri ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 3. Ulusal Konferansı”nda masaya yatırıldı. Konferansta eğitimde ve toplumsal katılımda cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik yerel ve küresel uygulamalar ele alındı ve kızların okullaşmasıyla kadınların siyasal ve toplumsal katılımı konularındaki gelişmeler anlatıldı. Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve İstanbul’da sürdürülen AB destekli bu projenin ana hedefi, eğitimde cinsiyet eşitsizliğini azaltarak Türkiye’nin sosyo-ekonomik alandaki kalkınmasına katkıda bulunmak. Açılış konuşmalarını ERG Başkanı Prof. Dr. Üstün  Ergüder ve AÇEV Genel Müdürü Derya Akalın’ın yaptığı konferansın ilk bölümünde dünyada ve Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin var olan durumuna dair değerlendirmeler yapıldı. Gelişmelere rağmen daha yapılacak çok iş olduğunun altını çizen Derya Akalın, yayımlanan bildirgeyle okullarda kız erkek öğrenciler arasındaki eşitliğin sağlanması için bir yol haritasının ortaya konulduğunu anlattı. Proje kapsamında sekiz bin kadına ulaşıldığını belirten AÇEV Genel Müdürü, eğitimde annelerin belirleyici rol üstlendiğini ve annelerin bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Medyanın rolü Annelerin önemli bir çarpan etkisi olduğunu ve ilkokul eğitiminden daha büyük etkisi bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Üstün Ergüder, kız çocuklarının eğitimine özellikle önem verdiklerini söyledi. Projenin ardında sivil toplum gücü olduğunu hatırlatan ERG Başkanı, iyi örneklere ihtiyaç duyulduğunu, Sabancı Üniversitesi’nde her sene düzenlenen iyi örnekler konferansına gösterilen ilginin bunu ispatladığını anlattı. Konferansta bir konuşma yapan Birleşmiş Milletler Yemen Ofisinden Lieke Van de Wiel, Türkiye’de kız çocuklarının eğitimi konusunda önemli yol kat edildiğini belirterek projelerin gerçekleştirilmesinde ortaklıkların kilit rol oynadığını vurguladı. Çocukların sağlıklı olması için de eğitimli anneler elinde yetişmesi gerektiğini söyleyen Wiel, bu noktada Yemen’e göre kadın gazeteci sayısının çok daha fazla olduğu Türk medya sektörünün de eğitimli kız çocuklarına dair haberlerle destek vermesi gerektiğini anlattı.]]>