Her 5 Liseliden Biri Artık Özelde Okuyor

Vatan Gazetesi Eğitim Reformu Girişimi’nin hazırladığı Eğitim İzleme Raporu 2015-16’ya göre Türkiye’de özel okulların eğitimdeki payı giderek artıyor.Rapora göre genel liseye giden her 5 öğrenciden biri özel okulda okuyor.

 ]]>