Her 10 Çocuktan Biri Evde

Cumhuriyet, Figen Atalay AKP, ilköğretim çağındaki çocuklara öğrenim hakkı sağlama sorumluluğunu yerine getirmiyor. Türkiye’de, yoksulluk, sağlık sorunları, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve çocuk işçiliği gibi nedenlerden dolayı 6-14 yaşlarındaki her 10 çocuktan biri, en temel hakkı olan eğitime erişemiyor. İlköğretim çağındaki engelli çocukların büyük bir çoğunluğu eğitim hakkından yoksun bırakılıyor. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi koordinatörlüğünde yürütülen Eğitim Reformu Girişimi (ERG), 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı başlarken ilköğretim çağındaki çocukların okula devamıyla ilgili bir çalışma hazırladı. Bu çalışmada yer alan tespitler ve öneriler şöyle: İlköğretim çağındaki her on çocuktan biri eğitimine devam edemiyor: ■ Zorunlu eğitime devam edemeyen her beş çocuktan biri, esas nedenin yoksulluk olduğunu belirtiyor. ■ İlköğretim çağında eğitim sisteminin dışında kalan her beş çocuktan üçü kız çocuğu. ■ Devlet, ilköğretim çağındaki engelli çocukların büyük bir çoğunluğunun eğitim hakkını sağlayamıyor. Örneğin, ilköğretim çağında 25 bini aşkın işitme engelli çocuk var ve ilköğretim okullarına devam eden işitme engelli çocuk sayısı ise 6 binden az. ■ İlköğretim çağında olan 78 bin çocuk ücretli, maaşlı ya da yevmiyeli olarak tarım sektöründe çalışıyor. ■ Okulöncesi eğitime her dört çocuktan sadece biri ulaşabiliyor ve okullulaşma oranları iller arasında büyük farklılık gösteriyor. -Her çocuğun zorunlu ilköğretimden mezun olmasını sağlamak için: ■ Eğitim hizmetleri, eğitime erişimde dezavantajlı olan çocukların gereksinimlerine ve koşullarına cevap verebilecek biçimde geliştirilmeli ve çeşitlendirilmelidir. ■ Öğrencilerin ilköğretimde sürekli devamsız duruma gelmelerini engelleyecek izleme sistemleri oluşturulmalı, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri güçlendirilmeli ve öğrenme ortamları fiziksel ve sosyal açılardan iyileştirilmelidir. ■ Bu eğitim yılında başlatılması planlanan telafi eğitiminin etkili uygulanabilmesi için, yeterli kaynak ayrılmalıdır. ■ İlköğretimde ortalama başarıyı arttırmak ve dezavantajlı çocukların ilköğretime daha iyi bir konumda başlamasını desteklemek amacıyla, okulöncesi eğitime erişim öncelikli olarak dezavantajlı kesimler için olmak üzere, tüm çocukları kapsayacak biçimde yaygınlaştırılmalıdır.]]>