öngörülüyor.*

Aralarında öğretmenlerin de bulunduğu tüm devlet memurlarının aylık ve özlük hakları 4688 sayılı Kamu Görevli̇leri̇ Sendi̇kalari ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 28. Maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde toplu sözleşme sürecinde değerlendiriliyor.