Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı aldı.*

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın hazırladığı Öğretmenli̇k Alanlari, Atama ve Ders Okutma Esasları Madde 4’te “Pedagojik Formasyon: Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı” olarak tanımlandı.