kalmak zorundalar*

Sözleşmeli öğretmenlerin atamaları 652 sayılı KHK’nın Ek 4. Maddesine göre düzeniyor.