gitmiştir.*

İsteğe bağlı yer değiştirme talepleri sonucu gerçekleşen atamalar Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Deği̇şti̇rme Yönetmeli̇ği̇ ve Devlet Memurlarinin Yer Deği̇şti̇rme Sureti̇yle Atanmalarina İli̇şki̇n Yönetmeli̇k doğrultusunda boş öğretmen norm kadrosu ve hizmet puanı üstünlüğü göz önünde bulundurularak yılda bir kere yapılıyor.