Evrimde OECD ortalaması 15 yaş

Cumhuriyet, Deniz Ülkütekin
Bakan İsmet Yılmaz, ortaöğretimde öğrencilerin yeterli altyapısı yok derken, gelişmiş ülkeler çocuklara küçük yaşlardan itibaren evrimi öğretiyor.
MEB’in yeni eğitim müfredatını açıklamasının ardından en çok tartışılan konulardan biri olan Charles Darwin’in Evrim Teorisi’nin müfredattan çıkarılmasına eğitim camiasından büyük tepki geldi. Özellikle Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın, ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin yeterli felsefi altyapıya sahip olmadıkları gerekçesiyle evrim teorisinin müfredattan çıkarıldığını açıklamasının ardından tartışma “Evrim kaç yaşından itibaren öğretilmeli” sorusunda yoğunlaştı. Bakan Yılmaz yaptığı açıklamada şunları söylemişti; “Evrim konusu ikiye bölünmüş bir tarafgirlikle, kör dövüş içinde tartışılmaktadır. Müfredatta evrim teorisiyle ilgili mutasyon, seçim, adaptasyon gibi kavramlar yer almaktadır. Ancak evrim kuramı üniversiteye bırakılmıştır çünkü öğrencilerin felsefi altyapıya sahip olması gerekir.” Bakanın bu sözlerine karşın pek çok gelişmiş ülkede evrimin 15 yaş civarındaki öğrencilere öğretiliyor olması tepkileri beraberinde getirdi. Pek çok OECD ülkesi evrimi 15 yaşındaki öğrencilerin ders müfredatlarına eklerken, Avrupa Konseyi 4 Ekim 2007’de kabul edilen 1580 numaralı yasa tasarısı ile evrim karşıtı mücadelenin önemli bir bölümünün aşırı dinci, aşırı muhafazakâr veya ekstremistler tarafından sürdürüldüğünü vurgulamıştı. Ülkelere göre bakıldığında ise Büyük Britanya’da devlet tarafından desteklenen tüm okullarda evrim teorisinin okutulması zorunlu iken, Norveç’te 1998, Danimarka’da ise 2002’den beri Evrim Teorisi eğitim müfredatında yer alıyor. İran’da Evrim Teorisi 5. sınıf öğrencilerinin müfredatlarında yer alırken, bir başka Müslüman ülke olan Pakistan’da da Yüksek Öğretim Komisyonu’nun raporuna göre mikrobiyoloji, bioenformatik, zooloji gibi konuların anlaşıması için Evrim Teorisi’nin öğrencilere anlatılması zorunlu bulunuyor. İran ’da 5. sınıfta ERG Araştırma Asistanı Didem Aksoy: Evrim çoğu ülkenin müfredatında, belirli sınırlar içinde de olsa çocuklara öğretiliyor. Türkiye’de ise 2004-2005 öğretim yılının 8. sınıf öğretim programında öğrenciler DNA, doğal seçilim, adaptasyon, mutasyon, modifikasyon ve evrim konularını sırasıyla öğrenmekteydi. 2013’te güncellenen Fen Bilimleri programında bu kavramlardan adaptasyon, mutasyon, modifikasyon ve evrim ders kazanımlarından çıkarılmıştır. Mevcut öğretim programlarında ise adaptasyon, mutasyon ve modifikasyon kavramları ders kazanımları olarak yeniden eklenirken evrim kuramı eklenmemiştir. Fen bilimleri öğretmenleri DNA, doğal seçilim, adaptasyon, mutasyon, modifikasyon gibi konuların evrimi anlatmadan açıklanamayacağını dile getiriyor. İngiltere, İrlanda, İskoçya gibi çoğu Avrupa ülkesinin evrim konusunu çocuklara 14 yaşından itibaren anlattığı görülüyor. İran ise 5. sınıftan itibaren evrimi müfredatında işliyor ve konu dine karşı tartışmalı bir konu olarak görülmüyor. Bunun yerine evrim bitkilerin gelişimi, fosiller üzerinden bilimsel bir şekilde çocuklara müfredatta öğretiliyor. PISA 2012’de ise 3 adet evrim sorusu var. Bu durum OECD ülkelerinde evrimin genel hatlarıyla 15 yaşında bilinmesi gereken bir konu olduğunu gösteriyor.
]]>