Eğitimde İyi Örnekler Sunumları-7

İngilizce Sokakta
Muhammet Aydın (ben_dusler_sokaginda@yahoo.com)

İngilizce Sokakta projesiyle birlikte Avrupa’da ve tüm Türkiye’de okulların koridorlarında, bahçelerinde öğrenciler el becerileri ile hayal güçlerini birleştirdi. Yabancı bir ülkeye gidildiğinde içlerinde havaalanı, kafe, otel, banka, kütüphane, sinema, hediyelik eşya dükkanı, hastane, postane, taksi durağı, turizm danışma bürosu, büfe gibi gündelik hayatta önem taşıyan ortamları gerçeklerine birebir benzer olarak tasarlayarak, bu mekanlarda yaşanması muhtemel diyalogları, yaratıcılıklarını kattıkları oyun ve sahne sanatlarıyla İngilizce olarak sergilediler. Uygulanan diyaloglar yine öğrencilerin Bilişim Teknolojileri Web 2.0 araçlarını kullanarak izleyen herkesi mest eden kısa filmler halinde videolara alındı ve YouTube’da paylaşıma sunuldu. Böylece, okul koridorlarında tasarlanan sokaklarda öğrencilerin ders dışı vakitlerde de İngilizce konuşmaları sağlandı, projeyle birlikte öğrenmeler dört duvarla sınırlanmayıp okulların her köşesi gönüllü öğrenme merkezlerine dönüştürüldü. İngilizce gramer bazlı öğretim sınırlamasından kurtarılarak, öğrencilerin kendi tasarımları olan sokaklarda dramalar yoluyla eğlenirken öğrendiği, öğrenirken mutlu olduğu bir etkinliğe dönüştürüldü.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması, Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması
Lise
Dil eğitimi, Fiziksel ortamlar, Sanat eğitimi

“Mezunum Nerede?” Projesi
Hatice Aslan (aslanhaticeaslan@gmail.com) – Şehitler Ortaokulu

MEB 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan “eğitim ve öğretime erişim” teması altındaki stratejik amaç “bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak”tır. Şehitler Ortaokulu Zorunlu Hizmet Bölgesi’nde yer alan, çoğunluğu Roman öğrencilerden oluşan dezavantajlı bir okuldur. Devamsızlık, erken okul terki ve ortaöğretime devam etmeme okulun en büyük problemlerinden. Mezunların çoğu ortaokuldan sonra evlenmekte ve/ya aile geçimine yardım etmek için çalışmaktadır. 2015 yılında mezun olan öğrencilerden liseye devam edenlerin oranı %9, 2016 yılında %7’dir. Mezun olan gençlerin eğitimlerine devam etmelerini sağlamak, erken evlenme, suça karışma gibi durumlara karşı tedbirler almak, onlara rehberlik etmek amacıyla 2017 yılında başlatılan “Mezunum Nerede?” projesi ile, 2014-2019 yılları arasında mezun olan 93 öğrenciden 65’i ile görüşüldü. 2017 yılında ortaöğretime devam eden öğrencilerin oranı %29’a, 2018 yılında %31’e, 2019 yılında %64’e ulaştı. Mesleki Eğitim Merkezi’ne ilk kez 10 öğrenci yerleştirildi, işyeri bulmaları sağlandı. 1 yetim kız öğrenciye burs bağlandı Okuldan ayrılan 2 kız öğrencinin tekrar okula devam etmesi sağlandı.

Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması
Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise, Özel eğitim
Meslekî ve teknik eğitim

Mobil Yazılımla Görüyorum
Belma Karanlık Tuna (belmakaranlik@gmail.com) – İzmit Bilim ve Sanat Merkezi

Bu uygulama üstün yetenekli öğrencilere bilişim teknolojileri dersinde çağın getirdiği yeniliklerden biri olan mobil yazılım uygulamalarını öğretirken; çeşitli mağduriyetler yaşayan görme engelli öğrencilerin sorunlarına çözümler üreterek sosyal sorumluluk bilinçlerinin geliştirilmesini amaçlayan bir eğitimdir. Bu eğitim kapsamında mobil uygulama geliştirilmesini kavrayan üstün yetenekli öğrencilere, görme engelli öğrencilerin müfredat içerikleri kapsamında zorlandıkları dersler ve ders içerikleri ile ilgili yazılım geliştirmeleri ve mobil cihazlar üzerinden kolaylıkla ders anlatımı ve deneysel uygulamalar geliştirmelerine destek olunur.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması, Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması
Ortaokul, Lise, Özel eğitim, Öğretmen
Özel eğitim, Paydaş katılımı ve işbirliği, Teknoloji ve dijital okuryazarlık

Okulumdaki CERN Çarpıştırıcısı
Semih Esendemir (semicch26@gmail.com) – Emine-Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi

Uygulama; öğrencilerin CERN’de yapılan parçacık fiziği deneylerini anlayabilmesi ve somutlaştırabilmesine katkı sağlamayı amaçlar. CERN’de yapılan deneylerde parçacıkların ilk olarak ışık hızına en yakın hızda hızlandırılması ve sonrasında hızlandırılan bu parçacıkların algıçların merkezinde çarpıştırılarak oluşan yeni parçacıkların algılanarak dijital verilere dönüştürülmesi sağlanır. Uygulamada parçacıkların içinde hareket ettiği boruları temsilen hulahop, hızlandırılan parçacıkları temsilen küçük renkli boncuklar ve parçacıkların çarpışması sonucu oluşan yeni parçacıkları keşfeden algıçlar için bant kullanılır. Bu bant, hulahopun hareketi ile hızlanan boncukların üzerine yapışmasını sağlayarak boncukların tespit edilmesini sağlar. Öğrenciler her denemeden önce bantların üzerine yapışacak parçacıkları tahmin eder ve elde edilen sonuçları yorumlarlar. Uygulama sonunda, deney ve kontrol gruplu ön test-son test modeli kullanılarak, uygulamanın öğrencilerin parçacık fiziğine karşı ilgi duyduklarını, parçacık fiziği araştırmalarında yapılan güncel deneyler ile geliştirilen teknolojiler ve CERN hakkında bilgi sahibi oldukları görülmüştür.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması
İlkokul, Ortaokul, Lise, Öğretmen
Düşünme becerileri, Fen ve matematik eğitimi

Osmanlı Tarihi Dijital Öykü Kütüphanesi
Hatice Çağlar Özteke (hatice.ozteke@tedizmir.k12.tr) – TED İzmir Özel Anadolu Lisesi

Proje ile Tarih dersinde video gösteriminin ne derece ilgi çektiğinden hareketle, dijital yerli olan günümüz kuşağının, bu alandaki becerilerini akademik disiplinle kullanmalarını sağlamak amaçlanır. Süreç üç aşamadan oluşur. Öğrencilerin ilk olarak ikili gruplar halinde 10. sınıf Tarih dersinin 1 ve 4. üniteleri kapsamında hazırlanan listeden konu seçmeleri ve ardına dijital öyküleme aşamalarına göre video oluşturmaları istenir. İkinci aşamada, hazırlanan çalışmaların sınıfta öğrencilerin sunumu ve yönergeye uygun olarak hazırladıkları soruları arkadaşlarına sorup yanıtlarını almaları beklenir. Son aşamada ise hazırlanan videolar drive üzerinden ortak platforma taşınarak “Osmanlı Tarihi Dijital Video Kütüphanesi” adı altında öğrencilerin erişimine açılır. İleride moodle üzerinden Osmanlı Tarihi alanında hazırlanan dijital videoların tüm meraklıların hizmetine sunulması nihai hedeftir.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması
Ortaokul, Lise, Öğretmen
Düşünme becerileri, Sosyal bilimler, Teknoloji ve dijital okuryazarlık

Yorum Yapın

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.