Eğitimde İyi Örnekler Sunumları-4

Delicious English: Lezzetli İngilizce
Eda Kayan (ms.kayan@dusbahcesiokullari.com), Zahide Ersoy, Ayfer Gezer – Özel Düş Bahçesi İlkokulu

“Food:Fruit and Vegetables” konu başlığı geleneksel yaklaşımla yeni kelime ve cümle yapısı öğretmekte sadece bir-iki ünite ile sınırlı kalırken, farklı bir bakış açısı ve yaratıcı etkinliklerle öğrenmeyi hem keyifli hem de kalıcı hale getiren “Delicious English” projesinde hedef kazanımları, üniteden bağımsız şekilde daha uzun süreye yayılmış oldu. Keyifli bir konu, ünite başlığından bağımsız olarak ve 4 beceriyi kapsayacak şekilde bir dönem boyunca keyifli etkinliklerle taçlandırıldı: “Tongue twisters about food, food idioms, riddles and poems about food, BURGER writing, OREO writing (opinion, reason, evidience, opinion restatement), ice-cream adjectives, recipe writing, food from different countries, feel, smell, listen and taste the food” gibi. “I’m the chef in my kitchen” etkinliği öğrencilerin kendi mutfaklarında videolar çekip sınıfta arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağladı. Birbirlerinin videolarını izlemeleri ve değerlendirmeleri projenin etkili olmasında rol oynadı. http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12613381/index.pdf http://blog.tesol.org/delicious-writing-activities-using-food-in-the-classroom/

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması
Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul
Dil eğitimi

Disiplinlerarası Oyunlaştırma
Ayşe Belgin Gökçen (belgingkcn@gmail.com)
Betül Aydın – Koç İlkokulu

Uygulama, 2. sınıf Hayat Bilgisi, Türkçe, Müzik, Resim ve Beden Eğitimi derslerinin kazanımları oyunlaştırma yöntemi ile bir ders saatinde bir oyunda uygulanır. Müzik “Nefes çalışmaları yapar”, Hayat Bilgisi “Kendini farklı özellikleriyle tanıtır”, Türkçe “Hazırlıksız konuşmalar yapar”, Beden Eğitimi dersi, “Yer değiştirme hareketlerini vücut, alan farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanarak yapar” ve Resim “Kendisinin ve akranlarının çalışmalarındaki fikirleri ve duyguları yorumlar”. Uygulama, eylül ayında Hayat Bilgisi dersinde açık havada yapıldı. Öğrenciler verilen balonları müzik dersi kazanımları doğrultusunda şişirip bağladılar. Resim dersi kazanımları doğrultusunda bireysel farklılıklarını tanıtacak resimleri balonlarının üzerine çizdiler. Çember düzeninde çizdikleri sembollerin neden kendilerini ifade ettiğini Hayat Bilgisi ve Türkçe kazanımları ile anlattılar. Beden Eğitimi kazanımı doğrultusunda balonları havaya atıp tüm balonlar oyun süresince havada kalacak şekilde balonlara vurdular. Oyun sonunda rastgele tuttukları balonların sahibini, üzerindeki simgeye bakarak buldular.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması, Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması
Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul, Öğretmen
Sosyal bilimler, Sosyal duygusal beceriler, Spor ve hareket eğitimi

Dokunsal Materyal Atölyesi
Seçil Arıkan (info@6nokta.org.tr), Elif Nur Aybaş – Altı Nokta Körler Vakfı
Şahin Bülbül – Kafkas Üniversitesi
Selda Çelik – Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği

Dokunsal Materyal Atölyesi/Kütüphanesi projesi, farklı duyulara bağlı alternatif yöntemlerle elde edilmiş veriler ile, görmeyle ilişkilendirilen ortak bir bilginin veya algının yapılandırılmasının mümkün olduğu yaklaşımından yola çıkmıştır. Bu bağlamda, farklı alanlarda dokunsal veriyi zenginleştirecek dokunsal materyal varlığını artırarak görme engelli olan çocuk ve gençlerin, yaratıcılıklarının geliştirilmesine ve eğitimin onlar için daha erişilebilir olmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Proje amacına yönelik çalışmaların bir bölümü gören akranlarına göre fen bilimleri dersinde daha çok zorlandığı bilinen görme engelli çocukların öğrenme haklarını destekleyen dokunsal ders materyalleri üretilmesidir. Fen Bilimleri dersi müfredatına uygun üretilen dokunsal materyaller, Veysel Vardal Görme Engelliler Okulu öğrencileri ve Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği bünyesinde kaynaştırma yolu ile eğitime devam eden öğrencilerle dersi destekleyici materyal olarak kullanılmıştır.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması
Ortaokul, Özel eğitim
Ölçme-değerlendirme, Özel eğitim

Drama ile Kitaplarda Yolculuk
Cem Akbaş (cem_akbas55@hotmail.com), Şener Karabina, Şadiye Çakır, Figen Özcan – İzmirlioğlu İlkokulu

Eğitimde yaratıcı drama, çeşitli etkileşimleri yaşamak için öğrencilere olanaklar hazırlar, ortamlar sunar. Yaratıcı drama bir yöntem olarak derslerde kullanıldığında öğrenciler, hem ders konularını etkili bir biçimde öğrenmekte hem de yaratıcı dramanın temel çalışmalarına katılarak, eğitimin genel amaçlarından olan uyum, güven, birlikte çalışma, eleştirel düşünme, yaratıcılık ve başkalarıyla iletişim kurma gibi becerileri kazanmaktadırlar. Akademik gelişimin yanı sıra bireylerin kişisel gelişimi üzerinde de doğrudan bir etkisinin oluşu, yaratıcı drama yönteminin üstün yönlerinden biri. Yaratıcı drama yöntemi ile tüm sınıf ve öğretmen paylaşım içine girer ve böylelikle birbirlerinden öğrenir. Bu projede yaratıcı dramanın eğitimde kullanılan bu üstün yönünü göz önünde bulundurarak, aile katılımını da işin içine katıp ilkokul 1. sınıf öğrencilerine kitap sevgisini yaratıcı drama ile kazandırmak amaçlandı.. Çalışma, ilkokul 1. sınıfta kazanılan okuma yazma sürecinde, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanımını hızlandırarak, eğlenceli bir eğitim ortamı sunmayı sağlamaktadır.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması
İlkokul
Düşünme becerileri, Sanat eğitimi, Sosyal duygusal beceriler

Ebeveynlik Değişir Ebeveyn Eğitimleri Değişir
Melike Köseoğlu (mkoseoglu@sanko.k12.tr) – Özel Sanko İlkokulu

Değişen ve gelişen teknoloji dünyasıyla artık bilgiye ulaşmak anne ve babalar için oldukça kolay bir hal aldı. Ebeveynler çocukları ile ilgili merak ettiği her konuyu internetten, sosyal medyadan ya da alandaki uzmanların blog hesaplarından edinebiliyorlar. Bu gelişmeler sebebiyle ebeveyn eğitimlerinde iletişimin tek bir anlatıcıya dayanması, anlatıcının ise mutlak bilgi verici olması anne ve babalar açısından işlerliğini yitiriyor. Günümüzde ebeveyn eğitimleri interaktif, oyunlu ve grup dinamiğinin olumlu etkilerinden yararlanacak şekilde dizayn edilmelidir. Ebeveyn atölyeleri, anne ve babaları ortak sorunlara sahip diğer anne ve babalarla buluşturarak yalnız olmadıklarını fark etmelerini sağlarken, ebeveynlerin eğitimlere katılma oranlarını da artırmaktadır.

Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması
Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise, Öğretmen, Veli
Meslekî ve teknik eğitim, Paydaş katılımı ve işbirliği, Sosyal duygusal beceriler

The event is finished.

Yorum Yapın

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.