Eğitimde İyi Örnekler Sunumları-3

Canlı Kütüphane
Tülin Kebençü (tulinkebencu@hotmail.com) – Özel Gelişim İlkokulu

Yeni medya araçları Z kuşağını her geçen gün daha fazla görsel, özet, yüzeysel düşünmeye ve algılamaya zorluyor. Yeterince eğlenceli olmayan, emek isteyen pek çok şey onlara zor geliyor. Kitap okumak da bu zahmetli işlerden biri. Bu projede kitapların açacağı kapıları çocuklara göstermek ve onlara okumayı sevdirmek amaçlanıyor. Projeye, 2014 yılında 3. sınıflarla Susanna Tamaro’nun “Kitaplardan Korkan Çocuk” kitabıyla Canlı Kütüphane dersleri başladı. Kitaplar, oryantiring, izcilik, yaratıcı drama, psikodrama, grafik düzenleyiciler, masal anlatıcılığı yöntemleriyle incelendi. “Hem okuyoruz hem eğleniyoruz, hem düşünüyoruz hem öğreniyoruz” sloganıyla yazar etkinliklerinde yazarlarla söyleşi, imza günü ve atölye çalışmalarında bir araya gelindi. Proje ile Davranışsal Psikoloji’nin önemli isimlerinden B. F. Skinner’ın dediği gibi “insanlara muhteşem kitaplar yerine, okuma sevgisi vermeliyiz” sözünün uygulamalı hali yaşama geçti.. Öğrencilere okuma sevgisi kazandırmak amacıyla yapılan çalışmanın 6. yılında bu gün, 2, 3 ve 4. sınıflarda Canlı Kütüphane dersi çocukların en sevdiği derslerden biri haline geldi.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması, Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması
İlkokul
Dil eğitimi, Düşünme becerileri, Sosyal duygusal beceriler

Çığlık Atıyorum Duy Beni
Betül Soyukut (betulsoyukut@yahoo.com) – İlhami Ahmed Örnekal İlkokulu
Merzide Çakır – Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlkokulu

Bu projede, “Çocuklara öncelikle kendilerini korumayı öğretmeliyiz” düşüncesi ile yola çıkıldı. Çocukların kendi güvenlikleri için bilmeleri gerekenleri, onlara her türlü tutum ve davranışı öğretmek ve bunu olabildiğince yaygınlaştırmak amaçlandı. “Çocuk güvenliği” dünyanın her tarafındaki toplumları yakından ilgilendiren bir konu. Eğitimciler, bu konuda etkili ilerlemeler gösterebileceğine ve etkili öğrenmeler sağlayabileceklerine inanmalı. Diğer meslektaşlarının bu konuda yürüttükleri çalışmaları mercek altına alarak ailelerin etkin katılımını sağlamak, basın, eğitim, sağlık gibi farklı kurumları da dahil ederek daha da güçlenebilirler. 51 ortaklı e-Twinning projesi sayesinde, öğretmenler diğer meslektaşlarının neler yaptığını öğrenip, birlikte ortak uygulamalar gerçekleştirdi. Ne kadar çok çocuğa bilinç kazandırılırsa o kadar faydalı olur, haydi var mısınız çığlık atmaya?

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması
Okul öncesi, İlkokul
Erken çocukluk eğitimi, İnsan hakları, barış ve demokrasi eğitimi

Çölyak Hastalığının Farkındayız
Miray Şentürk (mirayesen@yahoo.com), Gülümser Üçüncü – Teletaş İlkokulu

Son yıllarda adı daha sık duyulan, bir sindirim sistemi hastalığı olan çölyak hastalığının çocuklarda da tanılanma oranı artmıştır. Sınıflarında çölyak hastası öğrencileri bulunan Ümraniye Teletaş İlkokulu öğretmenleri Gülümser Üçüncü ve Miray Şentürk tarafından çölyak hastası öğrencilerin ve ailelerinin yaşadığı problemler göz önüne alınarak bir farkındalık çalışması planlandı. Bu problemlerden başlıcaları hastalığın tanınırlığı, erken teşhisi ve beslenme konuları olarak belirlendi. Çölyak hastası öğrencilerin hastalıklarıyla okulda barışık olmaları, kendilerini farklı hissetmemeleri; hasta olmayan öğrencilerin ise bu hastalığa empati duygusuyla yaklaşmaları hedeflendi. Özel eğitim sınıfında bulunan çölyak hastası bir öğrencinin de bu projenin uygulama sürecinde yer alması özel eğitim alanında da bu çalışmanın yapılmasını sağladı. Projenin sürdürülebilirliği açısından farklı okul kademelerinde uygulanabilir olması da bir diğer hedef olarak belirlendi. Okulda gerçekleştirilen seminerler ve proje sürecinde yapılan etkinlikler tüm okul paydaşlarıyla paylaşıldı.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması, Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması
Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise, Özel eğitim, Öğretmen, Veli, Okul çalışanları
Öğretmen gelişimi, Paydaş katılımı ve işbirliği, Sosyal duygusal beceriler

Daha İyi Bir Dünya
Elif Mert (elifm@tegv.org), Aykut Saka, Aynur Kolbay Hülya – Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

TEGV, ilköğretim çağındaki çocukların çağdaş, evrensel değerlere sahip, düşünen akılcı, farklılıklara saygılı, özgüven sahibi, sorgulayan, saygılı, bireyler olarak yetiştirilmeleri amacıyla birçok farklı konuda etkinlikler yapan bir sivil toplum kuruluşudur. Bu projede çocukların “barış, insan hakları ve demokrasi, ekoloji, çocuk hakları, toplumsal cinsiyet” gibi altı farklı içerikle, insan hakları konularında bilgilerinin artması, sosyal konular hakkında farkındalıklarının artması, katılımcı olmalarını ve insan haklarına yönelik tutumlarında iyileşme olması amaçlanıyor. Amerikan Başkonsolosluğu tarafından desteklenen bu proje ile çocukların insan haklarını bilen, basmakalıp yargılardan, ön yargılardan, ayrımcılıktan veya şiddetten etkilenmeyen ve genel olarak düşünebilen bireyler ve vatandaşlar olmaları hedeflendi. Bu kapsamda zengin ve etki yaratacak eğitim materyalleri ile çocuk etkinlik kitapları ve bu altı atölye içeriğini vurgulayan bir kutu oyunu tasarlandı. Haziran 2018’den Mayıs 2019’a kadar Ayrımcılık, İnsan Hakları ve Demokrasi, Toplumsal Cinsiyet, Ekoloji, Barış ve Çocuk Hakları etkinlikleri ile 23.414 çocuğa ulaşıldı.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması, Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması
İlkokul, Ortaokul
İnsan hakları, barış ve demokrasi eğitimi

DANIŞMEM: Çevrimiçi Rehberlik ve Danışmanlık
Serkan Akbulut (serkanogretmen17@gmail.com), Orhan Eskitaş, Cihan Karabulut, Hakan Göl – İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Projenin ilk adımında yapılan araştırmada İzmir’deki okulların %20’sinde rehber öğretmen olmadığı, çalışan ebeveynlerin rehberlik servislerinden yararlanmadığı, ayrıca öğretmenlerin proje üretme ve mesleki gelişimlerini destekleyecek konularda bilgi edinmelerini sağlayacak bir platformun bulunmadığı tespit edildi. Teknoloji ile birlikte büyüyen, insanlık tarihinin motor beceri senkronizasyonu en yüksek nesli olan öğrencilerin sorun çözme konusunda yardıma ihtiyaç duyması sebebiyle, ailelerin çocuklarına çok daha verimli rehberlik edebilmeleri önem arz ediyor. Proje ile mesai saatleri içinde bir uzmana gitme fırsatı bulamayan kişiler için kolaylık sağlandı. Duyma ve konuşma sorunları yaşayan kişiler için çevrimiçi rehberlik sağlandı. Teknolojinin sunduğu olanaklar ile daha çok kişiye ulaşmak; insani değerlerini mesleğine yansıtan profesyoneller ile kaliteli hizmet sunmak mümkün oldu. Ayrıca velilerin, çocuklarıyla etkili ve çözüm odaklı bir iletişim içerisinde onların ihtiyaçlarını bilerek sorunlarına pedagojik çözüm yolu bulabilecekleri adımın atılmasında işbirliği sağlandı. 49.000’den fazla kullanıcıdan gelen yaklaşık 9.000 sorun, 118 gönüllü danışman tarafından çözüme kavuşturuldu.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması, Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması
Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise, Özel eğitim, Öğretmen, Veli, Okul çalışanları
Öğretmen gelişimi, Sosyal duygusal beceriler, Teknoloji ve dijital okuryazarlık

Etkinlik sona erdi