Eğitimde İyi Örnekler Sunumları-12

Yaratıcı Öğrenme Ortamı
Gamze Akın – 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi

Yaratıcı öğrenme ortamı öğrencilerin kendilerini başarılı ve yeterli hissettiği, destek ve paylaşım dolu, uygun derecede zorlayıcı görev ve eğlencenin olduğu, öğrenmekten keyif alınan, öğrencinin merkezde, öğretmenin rehber olduğu bir uygulamadır. İşbirlikli öğrenme ve farklılaştırılmış öğretim teknikleri, dramatik oyun ve oyunlaştırma ders içeriğine yedirilerek kullanılır. Yaparak ve yaşayarak öğrenme ön plandadır. Grup çalışması esastır. Öğrenciler sınıftaki tüm arkadaşları ile çalışma imkanı bulur. Her birey kendisinin, grup arkadaşlarının ve sınıfın tamamının konuyu öğrenmesi sorumluluğunu alır. Oyun tasarlama, materyal oluşturma, kavram haritası hazırlama, ölçme ve değerlendirme uygulamaları yapma vb. etkinlikler, kararları doğrultusunda öğrencilerin yaratıcılığına bırakılır. Tasarlarken, oynarken, uygularken konu tekrar edilir ve içselleştirilir. Kalıcı ve nitelikli öğrenme sağlanır. Liderliğin grupla paylaşılması, sosyal beceriler, eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme, farklı bakış açılarına saygı duyma, gruptaki potansiyelleri uygun zamanlarda kullanma, yaratıcı bir ürün ortaya koyma, zaman yönetimi, analiz, uygulama ve uyarlama, mantık yürütme gibi çağın gerektirdiği davranışlar bu ortamda kazanılır.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması
Lise
Düşünme becerileri, Sosyal duygusal beceriler

Yeşil Adam 7. Kıtayı Kurtarıyor
Gözde Tito (gozdetito@gmail.com), Gülin Adaşlar – İzmir Özel Karşıyaka Piri Reis İlkokulu

“Atıklar her yerde… Sınıfta, okul bahçesinde, yemekhanede… Gizemli kahramanlarımız bu duruma bir son vermeye karar verirler ve 7. Kıta’da olup biten çevre sorunlarından bizi haberdar etmek isterler.” “Sıfır Atık” sloganıyla yola çıkılan projede tüketim, üretim ve geri dönüşüm konularını içeren disiplinlerarası bir çalışma gerçekleştirilir. Proje, ”Ekoloji ve Oyun” teması kapsamında dört hafta sürer. Değişen iklim dengesi için ekolojik farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. Tüketim alışkanlıkları değerlendirilerek öğrenciler kendi ürünlerini üretirler. Oluşturulan Yeşil Market’te ürünler satışa sunulup fidana çevrilir. Geri dönüştürmenin keyfini fark eden öğrenciler, birer geri dönüşüm sanatçısı olup kendi sanat eserlerini üretirler. Projenin oyuna benzer bu sürecinde kahramanlar Yeşil Adam, Çevreci Madame ve Çöpebatan öğrencilere eşlik etmiştir.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması, Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması
Okul öncesi
Erken çocukluk eğitimi, Paydaş katılımı ve işbirliği

Yeşil Elma Felsefi Düşünmeyi Sağlar Mı?
Burcu Dizdaroğlu (burcudizdaroglu@gmail.com), Şehriban Gözcü, Umut Karagöz, Bilge Öztepe Erdoğmuş – Ankara Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesi

Sanat yapıtları, çocukların düşünme güçlerindeki eleştirelliği ve yaratıcılığı açığa çıkarmak için onları cesaretlendirir. Özellikle, gerçeküstücülük sanat akımının başat yapıtları (ki bunlar oldukça çocuksu bulunan figür, renk ve kompozisyonlar içerir) onları adeta birlikte oyun oynamaya davet eder. Çocuk kendini özgürce, korkmadan, akranlarıyla birlikte bir sanat oyununun içinde bulur. “Yapıtta ne görüyorsun? Yapıtın sana ne düşündürüyor?” gibi sorularla karşılaştığında, kişisel yaratıcılığıyla ulaştığı kavramları, farklı olmaktan korkmadan ifade eder. Burada öğretmenin kolaylaştırıcı rolü başlar. Kolaylaştırıcı, çocuğun ne düşünmesi veya ne söylemesi gerektiğini dikte etmez. Öğretmen, her bir çocuğun düşüncesini söyleyebileceği ortamı sağlar. Kolaylaştırıcı, çocukların kendi kullandıkları kavramları sorulaştırarak tekrar düşünmelerini sağlar. Bu, felsefi düşünmenin en temel özelliği olan yansıtıcı (reflektif) düşünmedir. “Kavramsal düşünme” becerisi bununla başlar. Bu da çocuğun felsefi düşünmeye attığı ilk adım olarak düşünülebilir. Proje, dünya çapında bir hareket olan Çocuklar İçin Felsefe hareketini sanat aracılığıyla yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması
Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul, Öğretmen
Düşünme becerileri, Erken çocukluk eğitimi, Öğretmen gelişimi

Zarfımdan Tekir Çıktı
Sevilay Eş Şengül (sevilayes@hotmail.com) – Paşabahçe Ortaokulu

Proje, “Öğretim yaşamımızda dil bilgisinin bizim ihtiyaçlarımızdan doğduğunu ve aslında dili kullanırken günlük hayatta ne kadar ihtiyacını duyduğumuzu fark ettirebilir, onu günlük yaşamımızla ilişkilendirebilir miyiz?” sorusuyla ortaya çıkmıştır. “Düşünme Becerileri” odaklı öğrenme kapsamında hazırlanan ders örnekleri iddia-veri-delil ışığında düşünceye katkı sunarken, sorgulama, birleştirme, analiz etme, ilişkilendirme, akıl yürütme gibi bir dizi zihinsel süreci derslerin merkezine nasıl yerleştirilebileceğine dair yol gösterir. Üretilen pek çok ders uygulamasından birine odaklanan bu sunumda “Derslerimizde düşünmenin pek çok boyutunu nasıl harekete geçirebiliriz?” sorusuna yanıt ararken, dil bilgisi öğretimine alternatif bir örnek sunuyor.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması
Ortaokul
Dil eğitimi, Düşünme becerileri

The event is finished.

Yorum Yapın

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.