Eğitimde İyi Örnekler Sunumları-11

Tat, Dokun, Kokla; Seversin Mutlaka
Eser Ünalan Şenler (eserunalan@hotmail.com) – Nene Hatun Anaokulu

Çocuklarda sebze-meyveler hakkında farkındalık yaratmak, tadarak etkilerini görerek yaşamlarına ekleme düzeylerini artırmak projenin amacıdır. Proje 14 hafta süresince uygulanmıştır. Faaliyet takviminde hangi meyve-sebzenin ne zaman ele alınacağı, hangi etkinliklerin uygulanacağı, hangi velilerden (gönüllülük esası ile) destek alınacağına yer verilmiştir. 15 günlük eğitim bültenleri hazırlanmıştır. Sebze-meyvelerle boyama, yırtma-kesme-yapıştırma, baskı teknikleri, nesneye bakarak çizme, matematik, deneyler, örüntü, mandala, hikâye tamamlama vb. etkinlikler, aile katılım çalışmaları, mutfak etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Her gün kahvaltıda bu sebze-meyveler tüketilmiştir. Proje başlangıcında ve sonunda veliler ve öğretmenler tarafından süreç değerlendirme formları doldurulmuştur. Proje ile nane tüketme düzeyinin %2’den %33’e yükseldiği, karnabahar tüketme düzeyinin %22, kereviz tüketme düzeyinin %26 arttığı tespit edilmiştir. Sonuçta, çocukların tanımadıkları ve tüketmedikleri meyve-sebzeleri tanıdıkları ve kendi istekleriyle rutin olarak tüketmeye başladıkları ortaya çıkmıştır.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması, Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması
Okul öncesi, İlkokul, Özel eğitim
Düşünme becerileri, Erken çocukluk eğitimi, Fen ve matematik eğitimi

TÜBİTAK-4004 Nanoteknoloji Eğitim Reformu
Ayla Savaşçı (aylasavasci@gmail.com), Mesut Esen, Kaan Ulusoy, Nurettin Bilgin – İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Feynman’ın 1959’da Amerikan Fizik Topluluğu’nun yıllık toplantısında “Aşağıda Çok Yer Var: Yeni Bir Fizik Alanına Girmek İçin Davet” sunumuyla kapılarını açtığı nanoteknoloji çağı, geleceği şekillendirme yolunda dev adımlarla ilerlemektedir. 1987 yılı Ekonomi Nobeli sahibi Solow “Büyüme Teorisi ve Sonrası” başlıklı ödül konuşmasında, “Büyümenin birincil itici gücü teknoloji ise, ikincisi insan kaynağına yapılan yatırımdır.” diyerek teknolojik bir alanda büyümenin ancak o alanda gerekli insan kaynağını oluşturmak ile mümkün olduğunu vurgulamıştır. Gereken insan kaynağı potansiyelinin yetiştirilmesi için, nanobilim ve nanoteknoloji(N&N) alanında bilgisi ve farkındalığı yüksek eğitimcilerin varlığı büyük öneme sahiptir. Akademik yayınlar öğretmenlerin N&N bilgi düzeyinin düşük olduğunu göstermiştir. Projenin amacı, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fen Bilgisi öğretmenlerinin N&N alanında farkındalık ve bilgilerinin artırılmasıdır. Bu amaçla, üniversitelerle işbirliği içerisinde nanosentez-karakterizasyon, nanofotonik, nanomalzeme, nanoenerji nanobiyoteknoloji tematik alanlarını içeren eğitim programı hazırlanmış, eğitimler sonunda N&N konularında hazırlanan ders planları ile e-kitapçık oluşturulmuştur.

Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması
Ortaokul, Lise
Fen ve matematik eğitimi, Öğretmen gelişimi, Teknoloji ve dijital okuryazarlık

Türkçe Eğitiminde Farklılaştırılmış Öğretim
Şahin Yılmaz (sayilmaz@sevtarsus.k12.tr) – Özel SEV Tarsus İlköğretim Kurumları

Bu çalışmada farklılaştırılmış öğretimin temel özelliklerinden hareketle Türkçe derslerindeki içeriklerin nasıl farklılaştırılabileceğini örneklendimek amaçlanmıştır. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak (öğrenme stilleri, ilgi alanları vb.) bu farklılıklara yönelik nasıl dersler ve materyaller tasarlanabileceği, bu süreçte kullanılabilecek teknolojik araçları ve uygulamaları, bu uygulamaların ve araçların nasıl kullanılabileceği sunulacaktır. Projenin kapsamı, ”Farklılaştırılmış öğretim nedir, Türkçe dersleri nasıl farklılaştırılır, farklılaştırmanın güçlükleri nelerdir, farklılaştırmanın olumlu yönleri nelerdir, farklılaştırma süreçlerinde nasıl araçlar kullanılabilir, farklılaştırmanın öğrenmeye etkisi nasıl olur, farklılaştırılmış derslerde hangi ölçme araçlarını kullanabiliriz?” gibi sorulara cevap bulmaktır.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması
İlkokul, Ortaokul, Öğretmen
Dil eğitimi, Düşünme becerileri, Öğretmen gelişimi

Ülkelerin Geometrisi (Geometry of Countries)
Elvan İnan (inanelvan10@gmail.com) – Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi

Projede, ortaöğretim geometri kazanımlarının disiplinlerarası bir yaklaşım ile farklı algı ve ilgi düzeyi olan öğrencilere erişimini sağlayarak, yaşamın içinde bulunan geometrinin keşfedilmesi amaçlanmaktadır. Proje ile öğrenciler de geometriyi gerçek yaşam bağlantısını kurarak anlamlandırmak, eğitim sürecinde yaparak, yaşayarak aktif katılımını sağlamak ve geometriye karşı önyargılarını kırarak, olumlu tutum ve davranış geliştirmeleri amaçlanmıştır. Geometrinin; ülkeleri temsil eden bayrakta, tarihi yapılardaki mimaride, yöresel kıyafetlerdeki desenlerde ,kültürü yansıtan ev eşyalardaki figürlerde etkilerini keşfedilip, tarihsel kültür ile birleştirerek farkındalık oluşturacak çalışmalar yapılır. Proje Türkiye, Polonya, Portekiz, Sırbistan, Bosna Hersek ve Romanya olmak üzere 6 ülkeden 10 öğretmen rehberliğinde 15-18 yaş arası 160 öğrencinin katılımıyla, dinamik müfredatla uyumlu, öğrenci merkezli gerçekleştirilmiştir. Projede müfredat ile paralel aylık çalışma planı oluşturularak sanat, kültür ve matematik disiplinlerinin etkileşimi ile düzenlenen etkinlikler, farklı Web 2.0 aracı kullanılarak sunulmuş ve yaygınlaştırma için web sitesi ve blog sayfası, aylık çalışmaları içeren e-book hazırlanmıştır.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması, Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması
Lise
Fen ve matematik eğitimi, Sanat eğitimi, Teknoloji ve dijital okuryazarlık

Yorum Yapın

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.