Eğitimde İyi Örnekler Sunumları-10

SEV Beceri Eğitim Programı
Esra Mutlu (esrasezginn@gmail.com), Fatma Pektaş Selami – Özel SEV Üsküdar ilköğretim Okulu

Bu çalışma okulda yürütülen beceri eğitim programının içerik tasarımının yapılandırılma sürecini ve uygulama örneklerini içermektedir. “Düşünme Becerileri” dersi kapsamında problem çözme becerisinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Çalışmada ortaokul 5 ve 6. sınıf öğrencileri için tasarlanmış düşünme becerileri derslerinin problem çözme becerisine etkisini belirlemek amaçlanmaktadır. Tasarımlarda kullanılan ders işleme modeli yapılandırmacı anlayışa uygun olarak geliştirilmiş bir öğretim tasarım modelidir.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması
Ortaokul
Düşünme becerileri

Seyyar Tasarım ve Beceri Atölyesi
Murat Işık (muratisik.isik@hotmail.com) – Çayhan İlkokulu

Seyyar Tasarım ve Beceri Atölyesi, Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu’nda yer alan ve tüm okullarda kurulması hedeflenen öğrencilerin tasarlama ve uygulama becerilerini geliştirecek tasarım ve beceri atölyelerini, ilk defa, bölgede bir köy okulunun kendi fikir ve deneyimlerinden yola çıkarak, 16 farklı atölyede ve 200 öğrencinin aynı anda atölyede görev alabileceği düşük bir bütçe ile kuruldu. Kısıtlı imkanlarla sistemli bir atölye kurmak için kurulacak atölyelerin kullanışlı tasarlanması ve düşünülmesi gerekiyordu. 8 sınıflık bir okulda, hiç boş odası olmayan, 200 öğrencinin aynı anda atölyelere katılabileceği tasarım ve beceri atölyesi kurma düşüncesini hayata geçirmek için, tüm sınıflar atölye saatlerinde atölye sınıflarına dönüştürülmeye hazır hale getirildi. Böylelikle köy okulundaki öğrenciler, ders işledikleri aynı sınıflarda atölye etkinlikleri de yapmaya başladı. Projenin tasarım ve beceri atölyelerinde temel hedef öğrencileri sosyal, sanatla barışık, problem çözme becerilerine sahip, özgüven sahibi, yaratıcı ve üretken bireyler olarak hayata hazırlamaktır.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması, Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması
Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise, Özel eğitim, Öğretmen, Veli
Düşünme becerileri, Fiziksel ortamlar, Sanat eğitimi

Sınıfına Masal Bırak
Merve Aslan (merve.arslan@dusbahcesiokullari.com), Derya Şakacı, Edanur Sarıtaş, Özkan Öztürk, Hacer Öztürk – Özel Düş Bahçesi İlkokulu

Masallar çocuklar için vazgeçilmezdir. Düş gücünün gelişmesine, ufkunun genişlemesine yardımcı olur, merakını uyandırır, yaratıcılığını ve neden-sonuç ilişkisi kurma becerisini artırır. Masallar çocukların çocukça sorunlarını küçümsemeyip ciddiye alır, onlara güvenli kapılar açar, geleceğe olan umutlarına ışık tutar. Projenin amacı, çocuklar için büyülü bir dünya olan masal dünyasına onların kendi kahramanları, hayal gücü ve olay örgüleriyle dahil olmalarını sağlamaktır. “Çocukların hayal dünyasını karşılayabilen karakterler, mucitler, renkler, dünyalar, teknolojik harikalar masallarda gizlidir” düşüncesiyle tüm duyu organlarını harekete geçirebilecek aşamalar planlayarak yazma serüvenine başlanır. Masalların öğütlediği şey, kahraman olmaktır. Projede okunan masallarda çocukların kendini araması yerine yazdıkları masallarla kendileri olabilmelerini hedeflendi. ”Görselin Masalı”, ”Kelimelerin Masalı”, ”Noktanın Masalı”, ”Küplerin Masalı”, ”Lezzetlerin Masalı”, ”Seslerin Masalı” olarak aşamalandırılan yazma yolculuğunda tüm duyuların farkına vararak bu farkındalığı bir masalla sonlandırmak amaçlandı.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması
İlkokul, Ortaokul
Dil eğitimi, Düşünme becerileri, Sosyal duygusal beceriler

Suya Dair Bir Yaşam Simülasyonu
Asuman Okka (asumanokka@terakki.org.tr) – Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi
Arzu Kırmızıoğlu – Terakki Vakfı Okulları

İklim krizi, su krizi gibi büyük sorunlara gerçekçi cevaplar verilebiliyor mu? Proje, bu sorulara sahici cevaplar bulabilmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada farklı ülkelerin gerçek ekonomik, sosyal, coğrafi verileri kullanılmıştır. Verilerin sayılardan ibaret olmadığı öğrenme deneyimleri tasarlanmıştır. Yaşanan deneyim eğlenceli bir oyun ile dramatik gerçeklik arasında bir yerdedir. Okulda yapılan çalışmalar öğrenciler arasında adalet ve eşitlik gözetilerek düzenlenir. Bu atölye çalışması alışılmışın dışında öğrencilere adaletsiz ve rekabetçi bir ortamda aynı görevi yapmaları üzerine kurgulanmıştır. Bu durum öğrencilerde oldukça çarpıcı ve gerçekçi bir etki yaratmıştır. Atölye çalışması sırasında öğrenciler farklı ülkeleri temsil eden gruplara ayrılmıştır. Ülkelerin gerçek verileri kullanılmış ve bu kısıtlar içinde kalarak kaynakları farklı olsa da her ülkenin aynı görevi tamamlaması istenmiştir. Asıl hedef bu deneyim sırasında kaynakların sınırlılığını ve ülkeler arasındaki eşitsizliğin etkilerini yaşayarak fark etmeleridir. Ardından yaşadıkları deneyimin onlarda nasıl etkiler bıraktığını yazmaları istenmiştir. Yansıtma yazıları çalışmanın beklenen etkileri yarattığı konusunda ikna edici veriler sağlamıştır.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması
Ortaokul, Lise
Düşünme becerileri, Fen ve matematik eğitimi, Sosyal duygusal beceriler

Sürdürebilirliği Öğrenirken Merakı Sürdürmek
Zeynep Keskin (y.zeynepkeskin@hotmail.com) – Özel ALEV Okulları
Şeyma Sertel Gültekin – Özel ALEV İlkokulu

Proje, günümüzün en büyük sosyal sorunlarından biri olan kaynakların bilinçsiz tüketimi, geri dönüşüm, orman yangınları, çevre kirliliği gibi konuları öğrencilere sık sık duyurmak ve çeşitli etkinliklerle farkındalık yaratmaya çalışmak amaçlarıyla ortaya çıkmıştır. “Merak duygusu uyandırılmayan bir çocuk öğrenmeye ve öğrendiklerini içselleştirmeye hazır olamaz. Daha yaşanabilir ve temiz bir dünya için ise en önemlisi sürdürülebilirliği, yaşam tarzı olarak daha küçük yaşlardan itibaren benimsemiş geleceğin yetişkinlerdir” düşüncesiyle öğrencilerin, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”nı küçük yaşlarda öğrenmeleri hedeflenmiştir. Uygulama, çevrede görülen, duyulan, ne anlama geldiği tam olarak bilinmeyen kavramlardan olan ileri dönüşüm, kompost yapımı, atık kullanımı, plastiğin zararları vb. kavramlarını tanıtmaya, öğretmeye ve en önemlisi merak ederek, içselleştirip öğrencilerin uygulamalarını hedef alan dinamik bir projedir. Projede oryantiring, oyunlaştırma, grup çalışmaları, akran eğitimine sık sık yer verilmiş, Web 2.0 araçları kullanılarak öğrencilerin konu ile ilgili öğrendiklerini sundukları bir uygulama olmuştur.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması, Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması
İlkokul
İnsan hakları, barış ve demokrasi eğitimi, Paydaş katılımı ve işbirliği, Sosyal duygusal beceriler

Yorum Yapın

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.