Eğitimde İyi Örnek Sunumları-2

Bir Kağıt Tahta Yolculuğu
Selcan Kılıç (selcansel987@gmail.com) – Abdülhak Hamit Ortaokulu

Yaşamın “sihirli yılları” olarak tanımlanan okul öncesi dönem insan hayatının temelini oluşturmaktadır (Oktay, 2002). Bir çok gelişim alanının kritik dönemini içeren bu dönem çocuklara kazandırmak istenen becerilerin gelişimine temel oluşturmak için oldukça önemlidir. 21. yüzyıl becerileri olarak nitelendirilen düşünme ve problem çözme becerisi, yaratıcılık, teknoloji okuryazarlığı, algoritmik düşünme, analitik düşünme, mantıksal düşünme gibi becerilerin de okul öncesi dönemde desteklenmeye başlanması, çağın gereksinimlerine uygun öğrenciler yetiştirmek için önemli bir adımdır. Bu projede amaç, erken çocuklukta problem çözme ve algoritmik düşünme becerisine temel oluşturup, bu becerilerin gelişimini desteklemektir. Projede son yıllarda sıkça duyulan kodlama çalışmalarını “Maliyetsiz bir şekilde nasıl eğitimimize dahil edebiliriz?” sorusu üzerinden yola çıkıldı. Çocukların aktif öğrenmelerini sağlayacak oyun temelli bir yaklaşımla merak ve ilgilerini harekete geçirip keşfetmelerini sağlayacak kodlama etkinlikleri planlanıp uygulandı. Proje sonunda öğrencilerin problem çözme ve algoritmik düşünme becerilerinde gelişme kaydedilmiştir.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması
Okul öncesi
Düşünme becerileri, Erken çocukluk eğitimi, Fen ve matematik eğitimi

Birlikte Güçlü Sesler Korosu
Irmak Erdurak (irmak.erdurak@iksv.org), Öykü Özkurt, Melis Turanlıgil, Efruz Çakırkaya, Caner Soyulmaz, Elif Obdan Gürkan – İstanbul Kültür Sanat Vakfı

İKSV Alt Kat ve İstanbul Müzik Festivali tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle 2019 yılında kurulan Birlikte Güçlü Sesler Korosu’nda, farklı gelişimsel özelliklere sahip olan çocuk ve gençlerle, Barış için Müzik Vakfı Gençlik Korosu’ndan gönüllü koristler bir arada yer aldı. İlk konser performansını Haziran 2019’da 47. İstanbul Müzik Festivali kapsamında İstanbul’daki Zorlu Amfi’de gerçekleştiren Birlikte Güçlü Sesler Korosu, geçtiğimiz Aralık ayında ise Barış İçin Müzik Orkestrası’nın eşliğiyle Mehmet Zorlu Vakfı Gençlik Zirvesi’nde sahne aldı.

Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması
İlkokul, Ortaokul, Lise, Özel eğitim, Öğretmen, Veli
Özel eğitim, Paydaş katılımı ve işbirliği, Sanat eğitimi

Birlikte Olalım Biz Olalım
Ayşegül Küçüknane (aysegul.kucuknane@sgdd-asam.org), Pınar Yüksel Dursun – Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM)
Sibel Ağdoğan – Vasfi Çobanoğlu İlkokulu

Projenin hedefi, okullarda Türkiyeli ve Suriyeli öğrencilerin uyum becerilerini geliştirmek, bir arada yaşama becerilerini artırmak, bireysel farklılıklara saygı duyma becerilerini desteklemek ve burada kazandıkları becerilerle öncelikle sınıfta ve okulda, sonrasında ise okul dışında daha sağlıklı bir şekilde bir arada yaşam üretmelerini sağlamaktır. Bu kapsamda sanat çalışmalarıyla desteklenen 6 haftalık psikososyal destek atölyeleri oluşturulur. Çalışmanın etkisini kuvvetlendirmek için etkinliğin yapılacağı sınıfın velileriyle etkinlikler başlamadan önce ve bittikten sonra değerlendirme toplantıları yapılır. Öğretmenlerle uyum çalışmaları yapılır ve çalışmanın etkisini ölçmek için ön test ve son test uygulanır.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması
İlkokul
İnsan hakları, barış ve demokrasi eğitimi, Öğretmen gelişimi, Sosyal duygusal beceriler

Biz İkimiz Sen Tek
Gülcan Karakaş (gulcantunckarakas@gmail.com) – Pendik Bilim ve Sanat Merkezi
Hasret Nuhoğlu – Maltepe Üniversitesi
Fatma Güler Yolcu – Pendik İTO Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe

“Yalnızca yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz (Moliere)” mottosuyla çıkılan bu çalışmada amaç, 2 farklı özel gereksinim grubunun (özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler ve özel yetenekli bireyler) birlikte çalışıp toplumdaki diğer dezavantajlı gruplar ile bir araya gelip gönüllülük faaliyetlerini yürüterek sosyal uyuma katkı sağlamaktır. Bahsedilen dezavantajlı gruplar, çocuklar, yaşlılar, hayvanlar, mülteciler, engelli bireyler ve çevredir. Çalışma faaliyetleri, mümkün olduğu kadar geniş yelpazede tutularak maksimum dezavantajlı gruba ulaşmak ana hedeftir. Proje faaliyetleri, hazırlık, uygulama ve sonuç faaliyetleri olarak 3 ana bölümden oluşur.  Hazırlık faaliyetleri “Hazırlanan Gönüllülük Envanteri”nin uygulanması ve literatür taramasını içerir. Uygulama faaliyetleri toplamda 10 faaliyetten oluşur. Bunlar, Malzeme Değerlendirme Merkezi Gönüllülük Günü, Mülteciler Derneği ile Masal Saati (Çift Dilli), Aydos Ormanı çevre temizliği, Aydos Ormanı doğa yürüyüşü, Tepeören Hayvan Barınağı ziyareti, Darülaceze ziyareti, “Gönüllülük Nedir?” adlı seminer, Pendik Engelsiz Yaşam Merkezi ziyareti, Hastane Sınıfı ziyareti ve proje sergisidir.

Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması
İlkokul, Ortaokul, Lise, Özel eğitim, Veli
İnsan hakları, barış ve demokrasi eğitimi, Özel eğitim, Paydaş katılımı ve işbirliği

Bu Sefer Hayallerim Yüzecek Takamda
Hatice Rizeli (hrizeli@hotmail.com), Elif Şahin Karbuz, Tuğçe Bayram – Hızırbey Ülkü İlkokulu

Okullar, çocukların sosyalleştiği, fiziksel, bilişsel ve sosyal süreçlerinin geliştiği, sosyal kuralların öğrenildiği, özellikle mülteci çocukların topluma dahil olma fırsatı edindiği en önemli kurumlardır. Uygulamanın gerçekleştiği okulun bulunduğu bölgeden dolayı öğrenci mevcudunun yüzde 70’i göçmen çocuklardan ve özellikle Afgan öğrencilerden oluşmaktadır. Bu çalışma ile göçmen çocukların yaşadıkları toplumla bütünleşmeleri, toplumun onlara karşı olumsuz bakış açısının azaltılabilmesi, bunu gerçekleştirirken de onların hayallerine dokunabilmek amaçlandı. Öğrencilerin göç yollarındaki hikâyeleri ve yaşam koşullarındaki zorluklar bu projenin oluşmasındaki en önemli etkenlerdir. Sanatsal anlamda yeteneklerini keşfeden çocuklar, hikâyelerini yaptıkları eserlere yansıtıp satışa sundular. Gelirini ise eğitim masraflarında kullandılar. Bu süreçte yaşadıkları sokağın dışına çıkarak şehrin tarihi mekanlarını ve sosyal alanlarını gezerek, görerek, hissederek öğrendiler. İş başı eğitim ve atölye çalışmaları ile de akranları ve toplumla kaynaştılar. Uygulama sonundaki şenlikte de el ele uçurtma uçuran çocuklar rengarenk görüntüleri ile gri bulutları dağıttılar.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması, Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması
İlkokul, Ortaokul, Özel eğitim
Dil eğitimi, Sanat eğitimi, Sosyal duygusal beceriler

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.