Eğitimde İyi Örnek Sunumları-1

%50 Fen %50 Matematik İstasyon
Şebnem Tütüncü (sebnem.tutuncu@gelisim.k12.tr), Tuğçe Tüzkan – İzmir Gelişim Koleji

Ezbere yönelik bilgilerin öğrenilebilmesi için öğrencinin kavram ve becerileri günlük hayatla ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple öğrencilerin, Fen Bilimleri dersinin “Karışımlar ve Özellikleri” ile Matematik dersinin “Oran/Orantı-Yüzdeler” konularına ait kazanımları kalıcı olarak öğrenmeleri ve öğrendikleri bilgileri beceriye dönüştürmeleri amaçlanmıştır. Ayrıca akranlar arasındaki iletişimin gelişmesini sağlamak için, tüm sınıf seviyelerinde uygulanabilecek, disiplinlerarası “%50 Fen %50 Matematik İstasyon” çalışması ile dersin desteklenmesi sağlanmıştır. Sınıflar kontrol ve deney grubu olarak ayrılır, uygulama öncesi ve sonrası kazanım değerlendirme testleri yapılır. Kontrol grubuna klasik öğretim yöntemleri uygulanırken, deney gruplarına ayrıca fen-matematik istasyonu çalışması uygulanır. Çalışmalar sonucunda, gruplar karşılaştırıldığında fen-matematik istasyonu yöntemi kullanılarak kazanımların uzun süreli belleğe aktarımının daha kolay olduğu ve öğrencilerin akran ilişkileri ile işbirlikli çalışma becerilerinin de olumlu yönde geliştiği gözlemlenmiştir. Yapılan ön test ve son test, beceri envanteri testi ile kanıtlanmıştır. Uygulama 1 ders saati kadar sürmektedir.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması
Ortaokul, Lise
Düşünme becerileri, Fen ve matematik eğitimi, Paydaş katılımı ve işbirliği

7. Kıtaya 7. Sınıfların Matematikle Yolculuğu
Doğuş Gökdemir (dogusgokdemir@gmail.com), Bagiye Sarıyar, Seda Özcan – Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Ortaokulu
Burçak Sürmeli – Terakki Vakfı Okulları
Ahmet İlkay Beder – Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Ortaokulu

7. Kıta; Pasifik Okyanusu’nun ortasında bulunan, 3.4 milyon kilometrekare genişliğinde ve 7 milyon ton plastiğin meydana getirdiği çöp dağıdır. Türkiye’nin yüzölçümünün yaklaşık beş katı büyüklüğünde olan bu yığın göz ardı edilmemeli, ekolojik sistemi tehdit altına alan bu soruna işaret edilmelidir. Matematik kazanımlarını günlük yaşamla ilişkilendirmek için 7. Kıta’yı kullanmak bir yöntem olabilir. Uygun olduğu düşünülen bazı kazanımlara yönelik etkinlikler 7. Kıta’ya ait sorunlara dikkat çekecek şekilde tasarlanır. Bu şekilde tasarlanan ve uygulanan etkinlikte öğrenciler; “16. İstanbul Bienali”ni gezdiler. Dikkatlerini çeken durumları, gözlemlerini, elde ettikleri bulguları ve çektikleri fotoğrafları arkadaşları ile paylaştılar. “Rasyonel Sayılarla İşlemler” kazanımına ait bilgilerini kullanarak, beden ölçülerini hesapladıkları “Kendi Tişörtümü Tasarlıyorum” isimli çalışmayı yaptılar. Bedenlerine uygun tişörtler üzerine 7. Kıta’ya dikkat çeken slogan yazıp, logo çalışması yaptılar. Tasarlanan tişörtlerin sergisi yapıldı. “Tablo ve Grafikler” kazanımına yönelik toplanan atık malzemeler ile grup çalışmasıyla farklı konulara ait üç boyutlu grafik çalışmaları yaptılar.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması, Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması
Ortaokul
Fen ve matematik eğitimi

Araştırma-Sorgulama Temelli Fen Eğitimi
Jale Göktepe (jaleg@koc.k12.tr) – VKV Koç Özel Ortaokulu
Pınar Taşpınar – VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi

Araştırma-Sorgulama Temelli Fen Eğitimi, Amgen Teach Öğretmen Elçisi John Dewey’in “Öğrencilerin bilimsel düşünceyi geliştirmelerine güçlü bir vurgu yaptığı için fen derslerinde sorgulama faaliyetlerini etkinleştirmek, öğrencinin öğrenmesi için faydalıdır” sözü ile öğrencilere sorgulama becerilerini kazandırmayı amaçlar. Eğitim felsefesinde, okul ile gerçek yaşam arasında güçlü bir etkileşim ve bağ bulunmasının gereğini, öğrencilerin deneyim kazanmaları için bu etkileşimin güçlendirilmesini, okul dersliklerinin gerçek yaşamdan örneklerin paylaşıldığı ve problemlerin çözüldüğü bir laboratuvar gibi kullanılmasının önemini vurgular. Araştırma-sorgulama temelli eğitim yaklaşımı, öğrencilerin öğrenme sürecine zihinsel ve fiziksel olarak aktif biçimde dahil olmasını sağlayarak deneyim kazanmalarını ve sorgulama süreçleri sonucunda ortaya koydukları görüşlerini paylaşmaları yoluyla fen öğrenmelerini destekler. Dewey’in eğitim felsefesini destekleyen ASFE, 21. yüzyılın getirdiği değişim ve yeniliklere uyum sağlayabilen, mutlu, yaratıcı ve üretici bireyler yetiştirmek için etkili bir araç olarak kullanılabilir.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması, Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması
İlkokul, Ortaokul, Lise
Düşünme becerileri, Fen ve matematik eğitimi, Öğretmen gelişimi

Arkadaşından Dinle
Gürhan Cabbar (gurhancabbar52@hotmail.com) – Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Çalışmada öğrenciler, arkadaşlarının öğrenme sorumluluğunu üstlenerek, bir dersin herhangi bir konusunu araştırıp, öğrendiğini düzgün bir üslup, uygun jest ve mimiklerle istediği yerde videoya alır. Ardından, öğrendiklerini akranlarına onların ilgi duydukları sosyal medya uygulamaları üzerinden  oluşturdukları “Arkadaşından Dinle” sayfasıyla zamandan ve mekândan bağımsız bir halde öğretir. Öğrencilerin bizzat işin içinde olarak, kendi öğrenmelerini gerçekleştirip ders anlattığı, öğrendiğini okul dışında istediği yerde videoya alıp akranlarına da öğrettiği bir sosyal medya platformuna rastlanılmamış olması çalışmayı farklı kılan özelliklerdendir. Bu çalışma sosyal medya uygulamalarını, teknolojiyi öğrenme amacına hizmet eder hale getirmesiyle, öğrenme-öğretme etkinliğini yaşamın her anına yaymasıyla “özgünlüğünü” göstermektedir. Kitle iletişim araçlarına duyulan ilgiyi; öğrencilerin kendi oluşturdukları içerikler ile zenginleştirdikleri ve öğrenme-öğretme odaklı sosyal medya platformlarına aktaran bu çalışma, ders kazanımlarına yönelik içerik zenginleştirme hedefinde işe konulmuştur.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması, Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması
Ortaokul, Lise, Öğretmen, Veli
Düşünme becerileri, Sosyal bilimler, Teknoloji ve dijital okuryazarlık

Benimle Oynayan Duvarlar
Özge Karaevli (ozgeuskup@hotmail.com), Nükte Dere – Şehit Öğretmen Nuriye Ak Anaokulu

21. yüzyıl becerilerini kazandırmaya çalıştığımız çocuklarımızın eğitimleri için günümüzde, sınıfların hatta okulların dışına çıkarak her mekânı birer eğitim ortamı haline getirmeyi amaçlayan çabalara yöneldiğimiz söylenebilir. Benimle Oynayan Duvarlar projesi de benzer bir amaçla, uzun bir okul koridorunun çocukların sadece sınıflara gitmek için yürümesi, koşması amacından ya da ilgilerini çekmeyen materyalleri barındıran sıkıcı görüntüsünden kurtarılıp, çocuklar için hem eğlenceli bir oyun alanı hem öğrenme fırsatı sunan yeni bir eğitim ortamı haline getirmeyi içeren bir uygulamadır. Proje kapsamında, 4-5 yaş grubu; 44 kız, 58 erkek olmak üzere toplam 102 öğrenciden veri toplanmıştır. Bu öğrencilerin ikisi kaynaştırma öğrencisidir. Bir aydan fazla süren bir çalışma takvimi çerçevesinde öğretmenlerin koridor için hazırladıkları farklı materyaller çocukların ilgisini çekmiş, okul koridoru ile ilgili ön test ve son test olarak uygulamadan önce ve sonra sorulan sorulara çocukların verdikleri cevaplar arasında olumlu yönde farklılıklar görülmüştür. Proje fikri diğer okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokulların koridorları için de uygulanmak üzere yaygınlaştırılabilir.

Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması
Okul öncesi, İlkokul
Erken çocukluk eğitimi, Fiziksel ortamlar, Öğretmen gelişimi

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.