12. Eğitim Politikası Semineri

12. Eğitim Politikası Semineri

Başlıyor! 27 May 2014
    Karaköy, İstanbul
    05:00 PM - 07:00 PM
    This event is passed

    Türkiye’de Gençlerin Katılımı Araştırması

    Karaköy Minerva Han’da gerçekleşen “Türkiye’de Gençlerin Katılımı”  temalı seminere, Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi olan Demet Lüküslü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi’nde görev yapan ayrıca aynı Üniversite’nin İletişim Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olan Yörük Kurtaran katıldı. Seminerde, Şebeke: Gençlerin Katılımı Projesi çerçevesinde yapılan meclis içi tartışmaları da inceleyen bir söylem analizi olan araştırma raporu odağa alınarak gençlerin kamusal tartışmalara ve karar alma mekanizmalarına katılımının nasıl güçlendirilebileceği üzerine tartışıldı.