İletişim Stajyeri Arıyoruz!

İletişim Stajyeri Arıyoruz!

Çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde dönüşümün birlikte, akıl ve hayal gücüyle yaratılabileceğine inanıyoruz. Çalışmalarımıza aynı inançla yaklaşacak, yenilikçi fikirleriyle bizi şaşırtacak ve aşağıdaki maddelerde bize destek olacak gönüllü stajyerler arıyoruz: Read More

Stajyerler Arıyoruz!

Stajyerler Arıyoruz!

Eğitim Gözlemevi ekibimize destek verecek, derslerde öğrendiği nitel ve nicel araştırma becerilerini eğitim alanında uygulamak isteyen, eğitim alanında yapılan çalışmaları merak eden, birlikte yeni şeyler öğrenebileceğimiz gönüllü stajyerler arıyoruz. Read More

Veri Stajyeri

Veri Stajyeri

Aşağıdaki maddelerde bize destek olacak stajyerler arıyoruz:

  • İstatistiki verileri toplamak, düzenlemek,
  • Verilerin görselleştirilmesine ve analizine destek olmak,
  • ERG’nin Eğitim360° gibi veri odaklı projelerinin geliştirilmesinde aktif rol almak,
  • Eğitim İzleme Raporları’ının göstergeler bölümünün hazırlanmasından sorumlu olmak.

Başvuracakların;

  • Nitel ve nicel araştırma yöntemlerine hakim
  • Excel’i etkili bir şekilde kullanabilen
  • Literatür taraması yapabilen
  • Yeni veri kaynakları araştırmaya hevesli
  • Türkiye’de veri okuryazarlığını arttırmak konusunda yaratıcı fikirleri olan
  • Haftada en az 2 tam gün ofise gelebilecek adaylar olmasını istiyoruz.

Özgeçmişlerinizi, İngilizce yazı örneklerinizi ve niyet mektuplarınızı 21 Şubat Cuma gününe kadar erg@sabanciuniv.edu adresine e-posta konusuna VS0219 yazarak ulaştırabilirsiniz.

İletişim Stajyeri Arıyoruz!

İletişim Stajyeri Arıyoruz!

Çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde dönüşümün birlikte, akıl ve hayal gücüyle yaratılabileceğine inanıyoruz. Projelerimize aynı inançla yaklaşacak, yenilikçi fikirleriyle bizi şaşırtacak ve aşağıdaki maddelerde bize destek olacak gönüllü stajyerler arıyoruz: Read More