PISA ve TIMSS 2015 Bulguları Işığında Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Başarı Farkı Bilgi Notu

PISA ve TIMSS 2015 Bulguları Işığında Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Başarı Farkı Bilgi Notu

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ve Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS), kapsamı, sürekliliği ve uluslararası geçerliliği nedeniyle eğitim politikası yapım süreçlerine dair önemli veriler sunan değerlendirme sistemleri arasında yer alıyor. Aydın Doğan Vakfı’nın (ADV) desteğiyle, PISA 2015 ve TIMSS 2015 sonuçlarını cinsiyet odağında inceledik ve Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Başarı Farkı Araştırması’nın ana bulgularından yola çıkan bilgi notunu yayımladık. Read More

9 Maddede PISA 2015 ve Sonuçları

9 Maddede PISA 2015 ve Sonuçları

Sonuçların açıklandığı 6 Aralık’tan beri Türkiye’nin gündemine oturan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), OECD’nin 2000 yılından bu yana üç yılda bir yaptığı, 15 yaş grubu öğrencilerin fen, matematik ve okuma becerilerini uluslararası düzeyde ölçen en önemli sınavlardan biri. Sonuçlara göre, Türkiye’nin durumunun endişe verici olduğu konuşuluyor. Peki, tüm bu sonuçlar bizim için ne anlama gelmeli? Read More

PISA Ne Ölçüyor?

PISA Ne Ölçüyor?

Hürriyet, Dr. Aysel Madra, Eğitim Reformu Girişimi Politika Analisti
OECD’nin 2000 yılından bu yana üç yılda bir yaptığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2015 sonuçları 6 Aralık’ta açıklandı. Bu değerlendirme 15 yaş grubundaki öğrencilerin matematik, fen bilimleri ve okuma becerilerini çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulardan oluşan testler yoluyla ölçüyor.

Read More