Türkiye'de Eğitime Ayrılan Kaynaklar

Türkiye’de Eğitime Ayrılan Kaynaklar

Tüm çocukların nitelikli eğitime erişimi için, eğitim alanında gerçekleşmesi gereken pek çok politika bulunuyor. Bu politikaların geliştirilmesi ve uygulanması içinse yeterli kamu harcamasının yapılması önem taşıyor.Eğitim Reformu Girişimi, bu bilgi notunda MEB bütçesinin yıllar içerisindeki gelişimini, harcamaların yöneltildiği alanları, mevcut durum ve ihtiyaçlar doğrultusunda harcamalarda artış gereksinimi duyulan alanları tartışıyor ...
Devamı