Eğitim 360° (54): Afet Döneminde Kız Çocuklar: Mevcut Durum, İhtiyaçlar, Öneriler

Eğitim 360° (54): Afet Döneminde Kız Çocuklar: Mevcut Durum, İhtiyaçlar, Öneriler

Eğitim 360°’ın 6 Şubat’tan beri yaptığı yayınlarda Kahramanmaraş depremlerinin çocuklara, eğitime ve eğitim paydaşlarına etkilerini konuşuyoruz. Bu süreçte sıkça altı çizilen konulardan biri, afetlerin özel önem gereksinimi olan gruplara etkileri oldu. Afetler, var olan eşitsizlikleri derinleştiriyor, bu gruplardaki çocukları daha kırılgan hâle getiriyor. Eğitim 360°’ın 54. bölümünde afetin bu gruplardan ...
Devamı
Eğitim 360° (53): Afet Sonrası Çocuk Hakları için Dayanışma

Eğitim 360° (53): Afet Sonrası Çocuk Hakları için Dayanışma

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir ayı aşkın süre geçti. Depremlerin ardından yapılan hem acil hem de orta ve uzun vadeli müdahaleler ve önlemler için çocukların yüksek yararını temel alan politikalar geliştirmenin önemi bir kez daha anlaşıldı. Çocuk hakları bakış açısının afet dönemlerinde de zaruri ...
Devamı
Eğitim 360° (52): Deprem Bölgesinde ve Göç Edilen İllerde Eğitim

Eğitim 360° (52): Deprem Bölgesinde ve Göç Edilen İllerde Eğitim

Medyascope işbirliğiyle hazırladığımız Eğitim 360°’ın bu bölümünde Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede ve göç edilen illerde eğitimdeki mevcut durum ve ihtiyaçlar konuşuldu ...
Devamı
Eğitim 360° (51): Depremin Ardından Çocuklar ve Öğretmenler Odağında Psikososyal Destek

Eğitim 360° (51): Depremin Ardından Çocuklar ve Öğretmenler Odağında Psikososyal Destek

Medyascope işbirliğiyle hazırladığımız Eğitim 360°’ın bu bölümünde Kahramanmaraş depremlerinin ardından çocuklar ve öğretmenler odağında psikososyal destek konuşuldu. ERG Araştırmacısı Umay Aktaş Salman’ın moderatörlüğündeki programda Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, Klinik Psikolog Deniz Bozunoğulları ve Köy Okulları Değişim Ağı Eğitim Danışmanı, Sosyal Pedagog Cavit Yeşildağ depremin çocukları ve ...
Devamı
Eğitim 360° (50): Eğitimde Yapısal Dönüşüm için İzleme ve Raporlama

Eğitim 360° (50): Eğitimde Yapısal Dönüşüm için İzleme ve Raporlama

Uluslararası insan hakları mekanizmalarına sunulan raporlar, görüşler ile bu mekanizmalara yapılan başvurular izleme çalışmalarının sonuçlarından biri. Her kız ve oğlan çocuğun insan hakkı olan nitelikli eğitim hakkının hayata geçmesinde karar verme, politika üretimi, planlama, uygulama ve kaynak kullanımı süreçlerinin izlenmesi ve izleme sonuçlarının raporlanması kritik öneme sahip. Eğitim 360’ın 50 ...
Devamı
Eğitim 360° (49): “COVID-19 ve Çocukların İyi Olma Hâli” Araştırmasının Bulguları Neler Gösteriyor?

Eğitim 360° (49): “COVID-19 ve Çocukların İyi Olma Hâli” Araştırmasının Bulguları Neler Gösteriyor?

Medyascope işbirliğiyle hazırladığımız Eğitim 360°’ın bu haftaki bölümünde Araştırmacı Ezgi Tunca, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci ve Prof. Dr. Emre Erdoğan ile araştırmaların bulgularını değerlendirdi ...
Devamı
Eğitim 360° (48): Krizler Çağında Eğitim ve Tüm Çocukların Nitelikli Eğitime Erişimi

Eğitim 360° (48): Krizler Çağında Eğitim ve Tüm Çocukların Nitelikli Eğitime Erişimi

Medyascope işbirliğiyle hazırladığımız Eğitim 360°’ın bu haftaki bölümünde, eğitim alanındaki gelişmeleri ele aldığımız Eğitim İzleme Raporu’nun çıktıları konuşuluyor ...
Devamı
Eğitim 360° (47): 3 Aralık Dünya Engelliler Günü – Türkiye’de Erişilebilirlik ve Mevcut Durum

Eğitim 360° (47): 3 Aralık Dünya Engelliler Günü – Türkiye’de Erişilebilirlik ve Mevcut Durum

Medyascope işbirliğiyle hazırladığımız Eğitim 360°’ın bu haftaki bölümünde, geride bıraktığımız 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Türkiye’de erişilebilirlik algısı ve erişilebilirlikte gelinen nokta ele alınıyor. ERG Politika Analisti Özgenur Korlu, Engelli Hakları Aktivisti İdil Seda Ak, “Erişilebilir Her Şey”den Engellilik Araştırmacısı Ilgın Aydınoğlu ve ERG Politika Analisti Ekin Gamze Gencer’i ...
Devamı
Eğitim 360° (46): Öğretmenler Günü'nde Öğretmenin İyi Olma Hâli

Eğitim 360° (46): Öğretmenler Günü’nde Öğretmenin İyi Olma Hâli

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü Öğretmenlerin iyi olma hâli nasıl sağlanır? Öğretmenlerin geleceğe dair kaygıları neler? İyi oluş hâli öğretmenleri nasıl etkiler? Görevlerini nasıl daha iyi yapabilirler? Eğitim 360°'ın bu haftaki bölümünde Öğretmen Ağı ekibinden Yakup Yıldırım'ın moderatörlüğünde, matematik öğretmeni Dilan Özdemir, psikolojik danışman ve rehber Esen Cansu Öztürk ve ...
Devamı
Eğitim 360° (45): Eğitimde İyi Örnekler Festivali

Eğitim 360° (45): Eğitimde İyi Örnekler Festivali

Medyascope ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) işbirliğiyle hazırlanan Eğitim 360°’ın bu bölümünde Yaprak Sarıışık, konukları Betül Hacer Akkargan ve Sırma Sarıoğlu ile ERG’nin ekim ayında düzenlediği Eğitimde İyi Örnekler Festivali üzerine konuştu. Festivaldeki etkinliklerle birlikte, müfredat dışında kalan alanları eğitimin içine dahil etmek üzerine konuşulan programda sınıf öğretmeni Sırma Sarıoğlu, “Kültür, ...
Devamı