Eğitim İzleme Raporu 2015-16’nın Bulguları Boğaziçi Üniversitesi’nde Tartışıldı

Eğitim İzleme Raporu 2015-16’nın Bulguları Boğaziçi Üniversitesi’nde Tartışıldı

ERG, 9 Şubat’ta Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin ev sahipliğinde Eğitim İzleme Raporu 2015-16’nın yansımalarını akademisyenler ve öğrenciler ile paylaştı. 100’ün üzerinde katılımcı ile gerçekleştirilen etkinlikte rapor sunumunun ardından, akademisyenlerin üç farklı ERG raporu üzerine görüşlerini paylaştığı bir panel gerçekleştirildi. Read More

Eğitim İzleme Raporu: Özel Okulların Payı Nasıl Artıyor?

Eğitim İzleme Raporu: Özel Okulların Payı Nasıl Artıyor?

ogretmendiyari.com, Yeliz Düşkün
Eğitim Reformu Girişimi (ERG) den çarpıcı rapor!Son yıllarda özel okulların eğitim sistemi içindeki payı giderek artıyor. Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Eğitim İzleme Raporu 2015-16’da bu konuya geniş yer verdi. Türkiye’de özel okullara devam eden çocukların payı 2014-15 eğitim-öğretim yılında yüzde 5,3 iken 2015-16’da yüzde 7,5 oldu.

Read More