Müfredata İki Bakış

Müfredata İki Bakış

kamuajans.com
Müfredata İki Bakış KamuAjans.Com-Yeni müfredat taslağıyla ilgili kamuoyunun görüşünü bildirme süresi doldu. Görüş bildirenler arasında Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Türk Eğitim Derneği (TED) de var. İki STK’nın da ortak görüşü, müfredatta bütünlüğün sağlanamadığı yönünde.