ERG’nin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Taslak Öğretim Programı İnceleme ve Değerlendirmesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 21 Temmuz 2017’de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Taslak Öğretim Programını (4-8; 9-12. sınıflar) kamuoyuyla paylaştı. 31 Temmuz Pazartesi gününe kadar süren askı süreci boyunca, paydaşlar taslak öğretim programları kategorisinde bulunan görüş bildirme formları aracılığıyla geri bildirimlerini MEB’e iletebiliyor.

2003 yılından bu yana herkes için nitelikli eğitim vizyonuyla çalışan Eğitim Reformu Girişimi (ERG), kuruluşundan bu yana, Türkiye’deki zorunlu din derslerini çocuk gelişimi ve insan hakları açısından inceleyen çok sayıda bilgi notu ve rapor yayımladı. Bu bilgi notu, taslak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) öğretim programını çocuk odaklı bir bakış açısıyla ve 2011-12 yılında kullanılmaya başlanan DKAB öğretim programlarıyla karşılaştırmalı olarak inceliyor. ERG tarafından hazırlanan bu bilgi notu, Okan Üniversitesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mesude Atay’ın, Eğitim Uzmanı Işık Tüzün’ün ve İnanç Özgürlüğü Girişimi Proje Yöneticisi Dr. Mine Yıldırım’ın görüşleriyle birlikte oluşturuldu.