ERG, Şubat 2009’da başlattığı “Eğitimde Haklar II” projesi kapsamında, 1) din ve eğitim, 2) anadil ve eğitim ve 3) okul özerkliği konularında yapıcı tartışmalara kaynaklık edebilecek araştırma raporları hazırlanması için araştırmacıları teklif vermeye davet ediyor.Bu üç konudan birinde böyle bir çalışma yürütmek istiyorsanız lütfen en geç 30 Nisan 2009’da teklifinizi bize iletin.

İlki Haziran 2007-Nisan 2009 döneminde gerçekleştirilen “Eğitimde Haklar” projeleri, Türkiye’de ilköğretim çağındaki çocukların, eğitime erişim hakkı ile eğitim süreç ve ortamlarındaki haklarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. ERG, eğitim hakkı ve eğitimde haklara her çocuğun eşit biçimde erişiminin önündeki engellerden birinin, din ve eğitim, anadil ve eğitim ve okul özerkliği gibi konuların farklı boyutlarıyla, yapıcı bir biçimde ve farklı paydaşlar tarafından tartışılmaması olduğu düşüncesinden hareketle, “Eğitimde Haklar II” projesiyle bu eksikliğin giderilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. “Eğitimde Haklar II” projesinde farklı paydaşlar bu üç konu etrafında, eğitimde haklar bakış açısından birlikte düşünmeye ve çözüm üretmeye davet edilecektir. Tartışmalara kaynaklık etmesi amacıyla bu üç konu hakkında ayrı birer araştırma raporu hazırlanacaktır. Raporların, ele aldıkları konu hakkında Türkiye’de ve yurt dışında yapılmış çalışmaları değerlendirerek, konuyu farklı yönleriyle ve disiplinlerarası bir bakış açısından ortaya koyması beklenmektedir. Söz konusu disiplinler arasında, siyaset bilimi, sosyoloji, psikoloji, çocuk gelişimi ve eğitim bilimi başta gelmektedir. Çalışmaları yürütecek araştırmacıların, yazma aşamasından önce, raporun nihai yapısını ERG ile karşılıklı görüş alışverişi içinde belirlemesi beklenmektedir. Bu süreçte, ilgili raporun yanıtlaması gereken sorular da yine işbirliği içinde ve her konuya özel olarak belirlenecektir. Raporların yanıtlaması beklenen sorulara şu örnekler verilebilir: Konunun eğitime erişim hakkı ve eğitim ortam ve süreçlerinde hakların gerçekleşmesiyle ilgisi nedir? Çocuk haklarına ilişkin en temel ilkelerden olan çocuğun yüksek yararı ve çocuk gelişimi çerçevesinde konu nasıl değerlendirilmektedir? Konu ulusal mevzuatta nasıl ele alınmaktadır? Türkiye’de konuyla ilgili sorunları belirli özellikte gruplar daha yoğun yaşıyorsa, bunun nedenleri ve Türkiye için doğurduğu sonuçlar ne olabilir? Türkiye’de konu hakkındaki farklı görüşler kimler tarafından temsil edilmekte, bu görüşler nasıl temellendirilmektedir? Türkiye’de konuya ilişkin sorunların henüz çözülmemiş olmasının altında yatan dinamikler nelerdir? Diğer toplumlarda benzer sorunlar hangi yollarla çözülmeye çalışılmış, nasıl sonuçlar elde edilmiştir? Türkiye’nin benimseyebileceği çözüm seçenekleri nelerdir? Raporların 12.000 sözcüğü geçmeyecek biçimde hazırlanması öngörülmektedir. Teklif çağrısına son yanıt tarihi 30 Nisan 2009 saat 17:00 olarak belirlenmiştir. Çağrı kapanış tarihinden itibaren en geç iki hafta içinde tüm başvuranlara sonuçlar bildirilecektir. Bu süreçte, ön elemeyi geçen adaylardan yüz yüze görüşme talep edilebilir. Raporların son taslaklarının en geç 6 Temmuz 2009’da teslim edilmesi gerekmektedir. Araştırmacılar ile ERG proje ekibinin bu iki aylık süreçte 3-4 kez buluşarak raporda gelinen nokta ve ileri adımları değerlendirmesi öngörülmektedir. Teklif çağrısına verilecek yanıtlarda aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: Araştırma teklifinin, 1) din ve eğitim, 2) anadil ve eğitim ve 3) okul özerkliği konularından hangisi için sunulduğu; Raporun (taslak) yapısı, ana başlıkları; Kullanılabilecek kaynaklardan örnekler; Bütçe; Araştırmacı ya da çalışma ekibinin özgeçmiş(ler)i; İş takvimi.
]]>

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.