ERG: İkili Öğretimin Bitmesi Zor

hurriyet.com.tr, Esra Ülkar

ERG, ‘Türkiye’de Eğitime Ayrılan Kaynaklar’ başlıklı bilgi notunda ikili öğretimin yakın zamanda son bulmasının gerçekçi görünmediğini belirterek, ailelerin eğitim harcamalarının arttığına dikkat çekti. ERG’ye göre, öğrenci başına harcama da OECD ortalamasının oldukça gerisinde
ERG: İkili öğretimin bitmesi zor
2015 yılına ait verilere göre, ikili öğretim oldukça yaygın. İlkokul öğrencilerinin yüzde 50.5’i, ortaokul öğrencilerinin yüzde 40.8’i, ortaöğretim öğrencilerinin yüzde 10.2’si ikili öğretim yapan okullara devam ediyor. 2016’da temel eğitim kademesinde yapı tesisi için yaklaşık 864 milyon lira ayrıldı. Derslik sayısı ise son bir yılda yaklaşık yüzde 4 arttı. 2017 yılı için ayrılan yapı tesisi ödeneğiyle derslik sayısında benzer bir artış beklenebilir. Derslik sayısında yüzde 4-5 aralığında artış ile ikili öğretimin yakın zamanda son bulması ise gerçekçi görünmüyor. AİLELERİN EĞİTİM HARCAMALARI ARTIYOR Türkiye’de ailelerin eğitim harcamaları artıyor. Bu artış temelde özel okulların eğitim sistemi içindeki payının artmasına paralel olarak değerlendirilebilir. Özel öğretimin eşitliği ve niteliği bozma risklerinin gündemde tutulması gerekiyor. Bu konuda özellikle geçici bir okul türü olan temel liselerde öğrenim gören çocukların sayısındaki artış dikkat çekiyor. Özel öğretim kurumu sayılarında 2016-17’de bir önceki yıla göre düşüş yaşansa da, özel okulların tüm okullar içindeki payı, okul öncesinden ortaöğretime dek tüm kademeler dikkate alındığında, yüzde 10.5; özel okullara devam eden çocukların payı yüzde 6.6. OECD ORTALAMASININ GERİSİNDE Öğrenci başına harcamada Türkiye, son yıllardaki artışa karşın OECD ortalamasının oldukça gerisinde yer alıyor. Öte yandan PISA 2015 sonuçları, öğrenci başına yapılan harcamayı artırmanın önemine ilişkin bir bilgi sunuyor. PISA sonuçlarına göre, öğrenci başına 6 ile 15 yaş arasında yapılan kümülatif eğitim harcaması 950 bin doların altında olan ülkelerde, eğitim harcaması ile akademik başarı arasında anlamlı bir ilişki bulunuyor. Türkiye’de, 6 ile 15 yaş arasında öğrenci başına 32.752 dolar harcandığından öğrenci başına eğitim harcamasını artırmak akademik başarı için büyük önem taşıyor. 850 BİN OKUL ÇAĞINDA SURİYELİ 2016 verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 850 bin okul çağında Suriyeli çocuk yaşıyor. Bu çocukların yaklaşık 166 bini devlet okullarında, yaklaşık 331 bini de geçici eğitim merkezlerinde (GEM) öğrenim görüyor. Kapsayıcı bir eğitim için Suriyeli çocukların tümünün nitelikli eğitime erişimi önemli. Suriyeli çocukların eğitim haklarının tam olarak sağlanması için ayrılan kaynakların verimli kullanılmasına dikkat edilmeli.
   ]]>