ERG Eğitim İzleme Raporu 2014-15

BT Haber, Edip Emil Öymen Sabancı Üniversitesi bünyesindeki Eğitim Reformu Girişimi’nin yeni raporundan bazı başlıklar;-2014’te ülkede 18-24 yaş erkeklerin %35’i orta öğretimini tamamlamadan ayrıldı.Bu oran,kadınlarda %41.-Özel ilkokullarda öğrenci sayısı 2013’e göre %10 arttı.Devlet okullarında %3 azaldı…

]]>