Eğitimleri En Büyük Dert

Yeni Asya Eğitim Reformu Girişimi (ERG), mülteci çocukların ‘eğitim’ durumunu araştırdı. Buna göre Suriyeli çocukların yarısına yakını eğitim alamıyor. Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Türkiye’de yaşayan mülteci ve göçmen çocuklar için kapsayıcı bir eğitim modeli öneren, ‘Bir Arada Yaşamı ve Geleceği Kapsayıcı Eğitimle İnşa Etmek’ isimli bir rapor hazırladı. Raporda Suriyeli öğrencilerin entegrasyonu, anadilde eğitimi için birçok teklif sunuldu. Ayrıca raporda Suriyeli mülteci çocuklara ilişkin bazı istatistiklere de yer verildi. Rapora göre Suriyeli çocuk öğrencilerin en fazla olduğu iller;  İstanbul, Gaziantep, Bursa, İzmir olurken, Suriyeli mülteci öğrencilerin en az olduğu iller ise, Bartın, Ardahan, Kars, Artvin oldu. Suriye dışındaki ülkelerden gelmiş 42 bin mülteci çocuk var ERG’nin mülteci çocuklara görüşerek hazırladığı Türkiye’de mülteci ve sığınmacı çocuklar, müdahale alanları ve politika teklifleri, kapsayıcı eğitim için bütüncül bir yaklaşım şeklinde 3 ana bölüme ayrılan raporda, Suriyeli çocuk öğrencilere ilişkin çarpıcı veriler yer alıyor. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine dayandırılan rapora göre, Suriye’de iç savaş başladığından beri Türkiye’de kayıtlı mülteci sayısı Ocak 2017 tarihi itibarıyla 2 milyon 871 bin 112 kişi. Yine MEB’e dayandırılan verilere göre, Aralık 2016 tarihi itibarıyla, Türkiye’de okul çağındaki 833 bin 39 Suriyeli çocuktan 496 bin 653’ü okula kayıtlı. Ayrıca, Türkiye’de Suriye dışındaki ülkelerden gelmiş 42 bin 221 okul çağındaki mülteci ve sığınmacı çocuk bulunuyor. Eğitim hakkı bilgisine sahip değiller Millî Eğitim Bakanlığı, Suriyeli mültecilerin eğitim sistemine entegrasyonunu sağlamaya dönük sistematik değişiklikler yapma ve politikalar uygulama sürecinde olduğu ifade edilen raporda, Türkiye’de sayısı gittikçe artan Irak, Afganistan, İran, Somali ve Ortadoğu’nun diğer ülkelerinden gelen göçmen ve sığınmacının da olduğu hatırlatılarak, kamuoyunun bu ülkelerden gelen çocukların eğitime erişimde sahip olduğu haklar ve karşılaştığı sorunlara ilişkin sınırlı bilgiye sahip olduğu belirtildi. Çocuk işçilik engellerden biri Çocuk işçiliği ve küçük yaşta evlilik gibi bir dizi sosyoekonomik ve kültürel etkenin Türkiye’deki mülteci çocukların eğitim kurumlarını ulaşmasında en büyük engel olarak görülen raporda, zor durumdaki mülteci ve sığınmacılara nakit aktarımı için oluşturulan Acil Durum Sosyal Güvenlik Ağı bazı ailelerin maddî yükünü hafifletip okullaşma oranı arttırılabilir teklifinde bulunuldu. Gazete Duvar’ın haberine göre, raporda ayrıca, özel eğitim ihtiyacı olan mülteci çocuklar hakkında veri eksikliği olduğuna değinilirken mülteci çocuklar için yeterli özel eğitim programı olmadığının altı çizildi.]]>