Eğitimin Önündeki En Büyük Engel: Yoksulluk

Yeni Asya Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi koordinatörlüğünde yürütülen Eğitim Reformu Girişimi (ERG), son 10 yılda eğitim politika ve uygulamalarında yaşanan gelişmeleri “Eğitim İzleme Raporu 2007’’de değerlendirdi.Sabancı Üniversitesi İzleme Merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan ERG Direktörü Prof. Dr. Üstün Ergüder, zorunlu eğitimin 5 yıldan 8 yıla çıkarıldığı 1997 ile 2007 arasındaki dönemi kapsayan ‘’Eğitim İzleme Raporu’’nun bu yıl ilk kez hazırlandığını bildirdi. Raporda, ilköğretim çağındaki her 3 çocuktan birinin yoksul bir hanede yaşadığı, 0-6 yaş grubunda kentsel alanda yaşayan çocukların yaklaşık yüzde 20’sinin, kırsal alanda ise yüzde 40’ının yoksulluk sınırının altında olduğu tesbit edildi. İlköğretim çağında olmasına rağmen okula devam etmeyen her 5 çocuktan birinin, okula devam etmemesinin esas sebebini, “okul masraflarını karşılayamamaya’’ veya ‘’çalışmak zorunda kalmaya’’ bağladığı anlatılan raporda, yetersiz beslenme, sağlık ve eğitim hakkı arasındaki bağlar da ele alındı. İlköğretim çağında olmasına rağmen okula devam etmeyen 5 çocuktan 3’ünün kız olduğu ortaya çıkarken, ilköğretimin ilerleyen yıllarında kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranının giderek düştüğü tesbit edildi.]]>