Eğitime Ayrılan Para Artıyor, Pay Sabit Kalıyor

Sabah Türkiye’de eğitime 2003 yılında 26 milyar TL ayrılırken, 2008’de bu rakam 31.23 milyar TL’ye çıktı. Buna rağmen Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYİH) oranı ise aynı kaldı. Eğitim Reformu Girişimi tarafından hazırlanan 2008 Eğitim İzleme Raporu’nu açıklayan Girişim Koordinatör Yardımcısı Batuhan Aydagül, Fransa’da nüfusun yüzde 25’inin 5-24 yaş arası çocuk ve gençlerden oluştuğunu, GSYİH’den bu ülkenin eğitime yüzde 5.7 kaynak ayırdığını, Türkiye’deki aynı yaş grubunun nüfusun yüzde 38’ini oluşturmasına karşın, kamudan ayrılan payın ancak yüzde 3.2 olduğunu söyledi. Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tosun Terzioğlu da kamu ve özel harcamalar konusunda Türkiye’nin, Almanya, Fransa ve Finlandiya gibi ülkeleri geçtiğini belirterek, “Eğitimin sonucunu değerlendirince bir yerlerde yanlışlık var diyoruz. Yanlışlık bu paranın çoğunluğunun eğitime değil, sınava ve dershaneye harcanıyor olmasında. Eğitimin nereye odaklı olduğu çok önemli” dedi. EĞİTİMSİZ ÇOCUK Rapordaki verilere göre, 6- 13 yaş arası 220 bin çocuk eğitim sistemine kayıtlı değil. 15- 19 yaş arası nüfusun yüzde 15’inin ilkokul diploması dahi yokken, bu oran yüzde 21’e kadar çıkıyor. Batuhan Aydagül, milli eğitim sisteminde ‘yönetişim’ konusunda iyileşme olduğunu, ancak büyük gayretlerle uygulamaya başlanan projelerin sonuçlarının değerlendirilmesi konusunda sıkıntı yaşandığını söyledi. Rapora göre, iller arasında en kötü durum İstanbul’da yaşanıyor. Derslik başına Karadeniz’e 24, Güneydoğu Anadolu’ya 44 öğrenci düşerken, bu rakam İstanbul’da 49’u buluyor.]]>