Eğitimden Bir Tablo

Hürriyet, Yaşar Sökmensüer İLKÖĞRETİM yani 6-14 yaş dönemi. Her 3 öğrenciden biri yoksul. Okula gitmeyen her 5 öğrenciden 3’ü kız. Kimi öğretim masrafını karşılayamıyor. Kimi çalışmak zorunda. Kentlerde yaşayan 0-6 yaş çocuklarının yüzde 20’si yoksulluk sınırının altında. Kırsal alanda aynı oran yüzde 40. İç Anadolu’da her 4 çocuktan birisi yetersiz besleniyor. * * * Sıraladığım veriler Sabancı Üniversitesi’nin raporundan. Bu veriler 6-14 yaş çocuklarının durumunu yansıtıyor. Peki ya sonrası, yani 15-18 yaş arası? * * * Geçen hafta “Okullarda şiddetin önlenmesi ve azaltılması komisyonu”nun toplantısına katıldım. Komisyon, Ankara’nın heryerinde yoğun ve örnek bir çalışma yürütüyor. Toplantıda Türkiye’de 29 bin öğrenci ile yapılan bir araştırmanın sonuçları da değerlendirildi. Araştırmada 9-10-11-12. sınıf öğrencilerine ayrıntılı sorular yönetilmiş. Öğrencilerin yüzde 22’si son üç ayda fiziksel şiddete uğramış. Aynı öğrencilerin yüzde 35.5’u aynı dönemde kendisi de şiddet uygulamış. Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin yüzde 93.3’ü “gençlerin adam yerine konulmasını” istiyor. * * * İlk araştırmada ilköğretim çağındaki çocukların ekonomik durumu ortaya çıkıyor. İkincisinde liselilerin şiddet profili. “Yetişen nesiller”in tablosu. Yakından ve çok dikkatli bakmak gerek. Dün yazımda yer alan “savcılık soruşturmasıyla görevden alınan Bel-So yöneticileri” ifadesi, süreçle ilgili hatalı bir çıkarıma yol açabilir. Bel-so’nun yöneticileri Büyükşehir Teftiş Kurulu’nun raporu sonucunda görevden alındı. Ve hazırlanan rapor savcılığa gönderildi.]]>