Eğitimde İyi Örnekler Yerel Çalıştayı Kayseri'de Yapılacak

Milliyet
Herkes için kaliteli eğitim hedefiyle çalışmalarını 2003 yılından bu yana sürdüren Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Eğitimde İyi Örnekler Yerel Çalıştayı için Kayseri’ye geliyor. ERG, öğretmenlerin mesleki gelişimi için eğitimler gerçekleştirmeye ve öğretmenlerin birbirleriyle deneyim paylaşabilmeleri için platformlar oluşturmaya devam ediyor. ERG Sabancı Vakfı’nın desteğiyle, 3 Eylül 2015 tarihinde Kayseri’de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde 37. Eğitimde İyi Örnekler Yerel Çalıştayı’nı düzenliyor. Eğitimde İyi Örnekler Yerel Çalıştay’ında öğretmenler okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve lise kademelerinde geliştirdikleri iyi örnek uygulamalarını/materyallerini sunacaklar. Çalıştayda, matematik ve fen bilimleri, Montessori ile okulöncesi eğitim, STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarında sunuşlar yapılacak. Hece oluşturma ve okullarda çocuk katılımı konularında öğretmenlerin interaktif katılım sağlayabileceği iki atölye de düzenlenecek. Ayrıca bu yıl, eğitimcilerin okullarında deneyimlerini ve eğitim gündeminde önemli buldukları konuları paylaşabilecekleri bir oturum da düzenlenecek.
 ]]>