Eğitimde İyi Örnekler" Sabancı Üniversitesi'nde Masaya Yatırılacak

Zaman Türkiye’den iki bin eğitimcinin katılacağı “Eğitimde İyi Örnekler Konferansı”, 5-6 Nisan tarihlerinde Sabancı Üniversitesi’nde yapılacak.  Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi bünyesinde sürdürülen Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek konferansta, çeşitli kategorilerden 135 “iyi örnek”, sözlü ve poster sunumlar yoluyla katılımcılarla paylaşılacak. Konferansta konu başlıkları, “Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri”, “Ölçme ve Değerlendirme”, “Özel Eğitim”, “Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR)”, “Teknolojinin Eğitimde Kullanılması”, “Barış Eğitimi” ve “Eğitimde Cinsiyet Ayrımcılığı ile Mücadele Örnekleri” olarak belirlendi. Üniversite öncesi eğitimde iyi örnekleri bir araya getirmeyi, örneklerin sahiplerini özendirmeyi, birikimlerini paylaşmalarını sağlamayı ve bir iletişim/işbirliği platformu oluşturmayı amaçlayan konferans, akademisyen Herkül Millas’ın yapacağı “İnsanlar Eğitimlerinde Söz Sahibi Olmalı mı? Batı Trakya’da Bir Hak, Uyum, Barış Arayışı” başlıklı açış konuşmasıyla başlayacak. Açış konuşmasının ardından “Prof. Dr. Erdal İnönü Onur Bölümü” ve “Prof. Dr. Mübeccel Belik Kıray Onur Bölümü” oturumları yapılacak. Konferansın özel başvuru alanı olarak belirlenen “Eğitimde Cinsiyet Ayrımcılığı ile Mücadele” bölümünde ise alanında önde gelen isimlerle bir dizi sohbet gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, Nurcan Akad, Prof. Dr. Ayşe Erzan, Nurdan Şahin ve Ferah Balcı Bayboy konuşmalar yapacak. 2004 yılında 240 proje başvurusuyla başlayan “Eğitimde İyi Örnekler Konferansı”na, 2008’de çeşitli okul, üniversite, kamu kuruluşu, sivil toplum kuruluşu ve özel kuruluşlardan 558 başvuru yapıldı. Başvurular arasından 64 sözlü ve 71 poster sunum, jüri tarafından seçildi. Her geçen yıl katılımcı sayısının da arttığı konferansa, bu yıl yaklaşık 2 bin eğitimcinin katılması bekleniyor.]]>