Eğitimde İnanç Özgürlüğü

Eğitimde İnanç Özgürlüğü

Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi ve Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi ortak bir etkinlikle “Eğitimde İnanç Özgürlüğü” konusunu farklı boyutlarıyla tartışmaya açıyor.
Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi ve Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi Ortak Etkinliği

27 Mart 2015, Cuma 09:30-16:30

Yer: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi ve Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi 27 Mart 2015 tarihinde “Eğitimde İnanç Özgürlüğü” hakkında ortak bir etkinlik düzenliyor.

Etkinlikte İngilizce ve Türkçe simultane çeviri sağlanacaktır.

Kayıt için info@inancozgurlugugirisimi.org adresine bilgi verebilirsiniz.

Eğitimde İnanç Özgürlüğü

09:30- 10:00 Kayıt

10:00- 10:10Açılış Konuşmaları

10:00- 10:05 Prof. Serpil Sancar- Ankara Üniversitesi SBF Dekanı

10:10-10:10 Gunnar Ekelove Slydal- NHC Genel Sekreter Yardımcısı

10:15- 12:00

I. Oturum “Eğitimde İnanç Özgürlüğüne Dair Yaşanan Sorunlar”

Moderatör Yard. Doç. Dr. Kerem Altıparmak – Ankara Üniversitesi SBF

İsmet Erdoğan – AKKAV Başkanı

Av. Deniz Emre Sahici -Ateizm Derneği Üyesi

Garo Paylan–VADİP Eğitim Komisyonu Üyesi

Özlem Ekşi – MazlumDer Genel Yönetim Kurulu Üyesi

12:00-13:15 Yemek Arası

13:15- 14:00

II. Oturum “Çocuklarla Odak Grup Çalışması Sonuçları Sunumu”

Ezgi Koman – Gündem Çocuk Derneği Koordinatörü

14:00- 15:15

III. Oturum “Hukuki Çerçeve”

Moderatör Dr. Hasan Vural – Ankara Üniversitesi SBF

“Uluslararası Hukuk” Doç. Jeroen Temperman – Erasmus University Rotterdam

“Ulusal Mevzuat ve Uygulama” – Mine Yıldırım NHC İnanç Özgürlüğü Girişimi Proje Yöneticisi

15:15- 15:30 Ara

15:30- 16:50

IV. Oturum “Sahadaki Sorunlara ilişkin Tespit ve Çözüm Önerileri”

Moderatör Feray Salman – İHOP Koordinatörü

“Ayrımcılık Matrisi Üzerinden Örnekler” Hakan Ataman – Helsinki Yurttaşlar Derneği Proje Koordinatörü

“Okullarda Durum ve Örnekler” Işık Tüzün – ERG Eğitim ve Savunu Koordinatörü

16:50 Kapanış