Eğitimde Haklarınız Var!

Hürriyet, Cüneyt Ülsever BU yazı anne ve babaları da ilgilendiriyor ama ben esasen çocuklara seslenmek istiyorum. Çocuklar, size sahip çıkan gelişmeleri nakleden bu yazıyı muhakkak okuyunuz. Anneler, babalar; lütfen bu yazıyı çocuklarınıza okutunuz. Çocuklar; Eğitimde Haklarınız var! Tabii ki eğitim almak temel hakkınız! Ancak, hakkınız sadece okula gitme hakkı değil. Aşağıda bahsedeceğim haklar bilhassa okuldan içeri girdikten sonra başlıyor. Türkiye’nin çok etkin kuruluşları bir araya geldi ve sizlerin haklarına sahip çıkmaya karar verdi. Bu kuruluşlar özünde çocuk ve insan hakları alanlarında çalışıyor. ¡   ¡   ¡ Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) kolaylaştırıcılığında Haziran 2007’den bu yana sürdürülen Eğitimde Haklar çalışmaları, Eğitimde Haklar Bildirgesi ve Öneriler Dosyası’nı ortaya çıkardı. Bildirge ve Öneriler Dosyası, çalışmalara farklı aşamalarda katkıda bulunan 14 sivil toplum kuruluşu tarafından imzalandı. Bu kuruluşlar: 1) Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi. 2) Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu. 3) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. 4) Eğitim Reformu Girişimi. 5) Gündem: Çocuk! Derneği. 6) Halk Sağlığı Uzmanları Derneği. 7)Helsinki Yurttaşlar Derneği. 8) İnsan Hakları Derneği. 9) İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi. 10) İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi. 11) Tarih Vakfı. 12) Toplum Gönüllüleri Vakfı. 13) Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi. 14) Uluslararası Çocuk Merkezi. Kuruluşların adlarını teker teker yazdım ki, Eğitimde Haklarınıza sahip çıkacak bu Platform’un ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar etkin olabileceğini fark edin! ¡   ¡   ¡ Sabancı Üniversitesi’ne bağlı olarak çalışan ERG adına Prof. Dr. Tosun Terzioğlu ve Prof. Dr. Üstün Erg üder’in verdiği bilgilere göre Platform ivedilikle: 1) Eğitim Hakkı. 2) Çocuk-Merkezli Eğitim. 3) Eğitimde Eşitliğin Sağlanması. 4) Okullarda Sağlık. 5) Okullarda Öğrenciye Yönelik Her Türlü Şiddetin Önlenmesi amacıyla öneriler üretiyor. Bu hakların Gerek TBMM’de, gerek Hükümet katında, gerek MEB’de, gerek bürokraside, gerek ise toplum önünde savunuculuğunu yapmaya soyunuyor. ¡   ¡   ¡ Bu çalışmalarla örneğin; çocuklar hak sahibi kişiler olarak güçlendirilecek, onlara sahip çıkılacak. Çocukların hak mücadelesine katılımı sağlanacak. Okul yapıları bile çocuğu merkez alarak oluşturulacak. Okullarda çocukların sağlık durumları da sürekli izlenecek, gerekli tedbirler alınacak. Çocukların, bedenlerini tanıma, üreme ve cinsel sağlık bilgilerine ulaşma hakları yaşama geçirilecek. Okullarda çocuklara karşı şiddet uygulayan, çocukları ihmal veya istismar eden görevlilere yönelik yaptırımlar artırılacak. Çocuklar, öğretmenleriniz sizi dövemez, aileleriniz bile size şiddet uygulayamaz! Bu hakkınız da eğitim hakkıdır! ¡   ¡   ¡ Çocuk ve insan hakları konusunda çalışan kıymetli ve etkin akademisyenler, eğitimciler, hukukçular ve sivil toplum kuruluşları size yardımcı olmaya hazırlar. İstediğiniz an onlarla ERG üzerinden temasa geçebilirsiniz. İrtibat adresleri 0212-292 02 95 veya www.www.egitimreformugirisimi.org Çocuklar, eğitimde haklarınız var! Şimdi bu haklarınıza ve size sahip çıkacak bir kuruluş da var!]]>