Mart 2009’da birinci Eğitimde Haklar projesinin bulgu, öneri ve yayınlarını kamuoyuyla paylaşan ERG, yeni hedefler ve çalışma alanlarıyla Eğitimde Haklar II projesini başlatıyor.

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Haziran 2007-Nisan 2009 arasında sürdürdüğü “Eğitimde Haklar” projesinde, çocukların eğitim süreç ve ortamlarında sahip oldukları insan haklarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla (i) özellikle yasal çerçevenin iyileştirilmesine dönük güvenilir bilgi temeli oluşturulması, (ii) eğitimde haklar konusunda sivil toplum kuruluşları arasında bilgi ve deneyim paylaşımı ile işbirliğinin güçlendirilmesi ve (iii) karar alıcıların ve hak sahiplerinin farkındalıklarının artırılması alanlarında çalışmalar gerçekleştirdi.

ERG, bu birikim ışığında, insan haklarının eğitim süreç ve ortamlarında tam olarak hayata geçmesi amacıyla yeni hedefler ve çalışma alanları belirledi. Bu hedeflere dönük etkinlikler “Eğitimde Haklar II” projesi kapsamında Şubat 2009-Temmuz 2010 döneminde yürütülecek.
“Eğitimde Haklar II” projesinin temel hedefleri, eğitimde haklar kapsamındaki tartışmalı konulara ilişkin yapıcı diyalog zeminin geliştirilmesi, eğitimde insan haklarına ilişkin yasal mevzuatın iyileştirilmesi için sivil toplum işbirliği ve savunuculuk yoluyla siyasal ve bürokratik iradenin güçlendirilmesi ve yerel örgütlenmeler tarafından kullanılabilecek izleme araçlarının geliştirilmesi olarak belirlendi.
Bu hedefler doğrultusunda sürdürülecek etkinlikler:
1. Tartışmalı konularda yapıcı diyalog zemini geliştirilmesi
Din ve eğitim, eğitimde dil politikaları ve okul özerkliği konularında mevcut durumu  eğitimde haklar çerçevesinde ortaya koyan araştırmalar yapılacak, farklı paydaşları  ve uzmanlıkları bir araya getiren teknik çalıştaylar ve diyalog toplantıları düzenlenecek
Mevzuatta ve politikalarda değişime kaynaklık edebilecek, diyalog sürecinden çıkan ortak ilkeleri ve politika önerilerini içeren belgeler hazırlanacak
2. Yasal çerçevenin iyileştirilmesi için siyasal ve bürokratik iradenin güçlendirilmesi
“Eğitimde Haklar” projesi kapsamında bir araya gelen akademisyenler, hukukçular, öğretmenler ve eğitim ile insan hakları alanlarında çalışan sivil toplum kuruluşları bir araya gelmeyi sürdürerek iletişim ve savunu çalışmaları yürütecek
“Eğitimde Haklar” projesi bulguları ışığında, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde olmak üzere savunu çalışmaları yürütülecek
3. Eğitimde hakların gerçekleşmesini düzenli olarak izlemeyi sağlayacak araçlar geliştirilmesi
Eğitimde hakların ne ölçüde gerçekleştiğinin yerel düzeyde saptanması ve izlenmesi amacıyla bir gösterge seti oluşturulacak
Gösterge setinin pilot uygulaması yerel örgütlenmeler tarafından gerçekleştirilecek
Pilot uygulamada edinilen deneyimler ışığında diğer yerel örgütlenmelerin eğitimde hakları izleyebilmesi için bir kılavuz hazırlanacak ve yaygınlaştırılacak
Eğitimde Haklar II, Avrupa Komisyonu Demokratikleşme ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı kapsamında desteklenmektedir.
]]>

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.