Eğitim hakkı yalnızca eğitime erişimle sınırlı tutulamayacak temel bir insan hakkıdır. Çocukların uluslararası insan hakları belgeleriyle korunma altına alınmış tüm hakları, eğitim ortam ve süreçlerinde de geçerlidir. Eğitimde Haklar çalışmaları bu noktadan hareketle, çocukların kaliteli bir eğitim alması ile eğitim süreç ve ortamlarında saygı görmesinin de eğitime erişebilmesi kadar önemli olduğunu savunuyor.

“Çocuklar salt okul kapısından girdiler diye insan haklarını yitirmezler.”

BM Çocuk Hakları Komitesi, Genel Yorum I

Eğitimde Haklar I

Amaç

Avrupa Birliği’nin mali desteği ile Haziran 2007’de 22 aylık bir proje olarak başlayan Eğitimde Haklar I süresince, ERG, eğitimde haklara ilişkin yasal çerçevenin iyileştirilmesi temel hedefi doğrultusunda, Türkiye’de var olan karar alıcıların ve hak sahiplerinin eğitimde haklar konusunda farkındalıklarının artmasına katkıda bulunmayı amaçladı.

Eğitim ve insan hakları alanlarında çalışan sivil toplum kuruluşları arasında bilgi ve deneyim paylaşımı ile işbirliğinin güçlenmesini destekleyen çalışmalara, birçok akademisyen, hukukçu, eğitimci ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi düzenli olarak bir araya gelerek birlikte yön verdi.

Proje kapsamındaki yayınlara buradan ulaşabilirsiniz.


Eğitimde Haklar II 

ERG, Eğitimde Haklar I projesinde edindiği birikim ışığında, insan haklarının eğitim süreç ve ortamlarında tam olarak hayata geçmesi amacıyla Şubat 2009-Temmuz 2010 dönemi için yeni hedefler ve çalışma alanları belirledi.

Eğitimde Haklar II projesinin temel hedeflerini, eğitimde haklar kapsamındaki tartışmalı konulara ilişkin yapıcı diyalog zeminin geliştirilmesi, eğitimde insan haklarına ilişkin yasal mevzuatın iyileştirilmesi için sivil toplum işbirliği ve savunuculuk yoluyla siyasal ve bürokratik iradenin güçlendirilmesi ve yerel örgütlenmeler tarafından kullanılabilecek eğitim hakkını izleme araçlarının geliştirilmesi oluşturuyor.

ERG, tartışmalı konularda yapıcı diyalog zemini geliştirilmesi konusunda din ve eğitim ile eğitimde dil politikaları konularına odaklanıyor. 16–17 Ekim 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen ve teknik konulara ağırlık veren Dil ve Eğitim Çalıştayı’na, yurt dışından uzmanlar ile Türkiye’den ilgili akademisyen ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

 

Eğitimde Haklar ve Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri

“Eğitimde Haklarımız Var!”, 2009-10 akademik yılı itibariyle Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamına alındı ve 2010-11 akademik yılında da devam etti. Katılımcı öğrenciler, insan ve çocuk hakları, eğitim hakkı ve eğitimde haklar, hak arama yolları konularının yanı sıra çevre okullardaki çocuklarla birlikte çalışmak için bilgi ve beceri düzeylerini geliştirecek eğitimler almayı sürdürdü. İleri aşamalarda, katılımcılar üniversite çevresinde seçilen okulların öğrencilerine dönük, çocukların eğitim ortam ve süreçlerindeki hakları, hak ihlalleri ve hak arama yolları konularında farkındalık düzeylerini geliştirecek uygulamalar gerçekleştirdiler.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Eğitimde Haklar Projesi Yayınları

Eğitim Reformu Girişimi’nin kolaylaştırıcılığında Haziran 2007’den bu yana sürdürülen Eğitimde Haklar çalışmaları, Eğitimde Haklar Bildirgesi ve Öneriler Dosyası’nı ortaya çıkardı. Bildirge ve Öneriler Dosyası, çalışmalara farklı aşamalarda katkıda bulunan 14 sivil toplum kuruluşu tarafından imzalandı. Bildirge, Eğitimde Haklar yaklaşımının temel ilkelerini ortaya koyuyor ve temel

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.