Eğitimde Dert Çok

Yeni Asya, N. Nur Ener Eğitim Reformu Girişimi, eğitim sisteminin öncelikli ihtiyaçlarını ve çözüme yönelik önerilerini derleyerek milletvekillerinin dikkatine sundu.Hazırlanan raporda yer alan dertlerin başında, ” ısınma, hijyen, güvenlik” yer aldı.

]]>