Eğitimde Dert Çok

Eğitimde Dert Çok

Yeni Asya, N. Nur Ener
Eğitim Reformu Girişimi, eğitim sisteminin öncelikli ihtiyaçlarını ve çözüme yönelik önerilerini derleyerek milletvekillerinin dikkatine sundu.Hazırlanan raporda yer alan dertlerin başında, ” ısınma, hijyen, güvenlik” yer aldı.